Hiện nay, ngành Huấn luyện doanh nghiệp được định giá hơn 2 tỷ đô-la và vẫn đang có tiềm năng phát triển rất lớn. Đây là ngành nghề phát triển nhanh thứ hai thế giới, chỉ sau ngành IT.

Vậy yếu tố nào quan trọng nhất để một người trở thành Nhà huấn luyện thành công tại ActionCOACH? Tính cách, kiến thức hay việc tuân thủ quy trình? Tất cả đều không quan trọng. Chỉ cần Anh/Chị là người thích giúp đỡ những người khác đạt được thành công. Nếu Anh/Chị là người như vậy, chúng tôi rất muốn tìm hiểu thêm về Anh/Chị.

Hãy nhớ, lý do ActionCOACH phát triển không ngừng, đó là chúng tôi luôn tìm kiếm “người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc”. 

1. Huấn luyện là gì?

Huấn luyện là một hay một chuỗi các buổi trao đổi trực tiếp giữa người huấn luyện (Coach) và người được huấn luyện theo một quy trình và cấu trúc có sẵn để giúp người được huấn luyện đạt được mục tiêu đề ra.

2. Ai là khách hàng của việc huấn luyện?

Chủ doanh nghiệp, người khởi nghiệp, các chuyên gia và tất cả những ai luôn muốn có một cuộc sống được kiểm soát và tốt hơn mỗi ngày.

3. Vai trò của Nhà huấn luyện doanh nghiệp:

Định hướng và cung cấp cho chủ doanh nghiệp những công cụ và kỹ năng để giúp khách hàng phát triển.