Một trong những điều đầu tiên bạn học được trong huấn luyện kinh doanh là tìm ra “lý do tại sao” bạn bắt đầu việc kinh doanh của mình. Đối với bất kỳ chủ doanh nghiệp nào cũng vậy, quan trọng không phải là việc bạn muốn đạt được những gì, mà là tại sao bạn muốn đạt được nó. Điều này giúp việc thiết lập các mục tiêu kinh doanh rõ ràng, dễ định lượng, dễ hiểu và dễ giao tiếp hơn.

Để đạt được thành công, bạn phải bắt đầu với mục tiêu cuối cùng, tức là đích đến. Trên thực tế, bạn sẽ thấy rõ điều tương tự trong việc lái xe. Có phải rằng, bạn sẽ không bao giờ khởi hành chiếc ô tô của mình, trừ khi bạn đã xác định rõ điểm đến trong đầu mình hoặc đã tham khảo bản đồ để xác nhận cách đi đến điểm đến đã chọn? 

Tuy nhiên, cũng có một câu hỏi khác quan trọng hơn nên được hỏi, đó là “Tại sao tôi lại tới điểm đến này?”. Đây là tư tưởng tương tự nên áp dụng cho doanh nghiệp của bạn. Bạn càng làm rõ lý do “TẠI SAO bạn khởi đầu”, bạn càng biết rõ sẽ đưa doanh nghiệp của mình đến đâu.

 

mục tiêu kinh doanh
Hãy luôn bắt đầu mọi mục tiêu với câu hỏi “Tại sao?”

Để làm rõ hơn vấn đề đặt câu hỏi “Tại sao?” cho mục tiêu kinh doanh thì tôi sẽ đi vào phân tích 2 điểm sau:

Bắt đầu với “Tại sao?” trong việc giao tiếp với khách hàng

Người phương Tây có nói về việc bắt đầu với lý do tại sao trong giao tiếp với khách hàng. Đây là “lý do” bên ngoài, cho phép bạn liên kết nó, thông qua cách bạn làm mọi việc trong doanh nghiệp và tạo ra các thông điệp tiếp thị tốt hơn được sử dụng để thu hút và phát triển khách hàng. “Tại sao” bên ngoài này là một yêu cầu cơ bản để đạt được thành công trong kinh doanh. Tuy nhiên, “lý do” nội bộ cần được làm rõ và hiểu rõ để đảm bảo cam kết đạt được thành công của bạn vẫn cao và tạo động lực cũng như hướng đi cho doanh nghiệp của bạn. Đây chính là lý do “Tại sao?” nó rất quan trọng đối với việc đặt mục tiêu kinh doanh của bạn.

Thông thường có hai loại mục tiêu. Có những “mục tiêu xa vời”, là những mục tiêu được tạo ra bởi sự không hài lòng về vị trí hiện tại của bạn hoặc tuyệt vọng. Ngoài ra, còn có “hướng tới mục tiêu”, là những mục tiêu được tạo ra bởi tầm nhìn về nơi bạn muốn – hoặc nguồn cảm hứng.

Lịch sử cho thấy rằng nơi “xa mục tiêu” là lý do chính khiến một người làm điều gì đó có khả năng bị giảm động lực hoặc sự nhiệt tình đối với các hoạt động cần thiết để duy trì sự cải tiến sau khi đạt được hoặc thành công ban đầu. Điều này là do tình hình đã được cải thiện và vì vậy các mục tiêu không quá mạnh. Nó dẫn tới việc bạn đi vào vùng thoải mái và khi ở trong vùng thoải mái, sẽ không có cải tiến lâu dài nào được thực hiện. Và đáng buồn thay, lợi nhuận ngắn hạn được theo sau bởi các khoản lỗ ngắn hạn, khi đó doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển ngang hoặc sẽ suy giảm dần dần theo thời gian.  

Thiết lập rõ ràng các “mục tiêu hướng tới”

Cách duy nhất để thoát ra hoặc tránh bước vào vùng an toàn đã nói ở trên là đặt ra MỤC TIÊU rõ ràng, quan trọng và phù hợp. Đó có thể là tài chính, kinh nghiệm, cảm xúc như niềm tự hào khi đạt được điều gì đó. Các mục tiêu của bạn cũng có thể là nhằm cải thiện cuộc sống của những người khác hoặc tác động đến cộng đồng của bạn.

Dù các mục tiêu này diễn ra dưới hình thức nào thì hãy hiểu rằng đó là biểu hiện của “Tại sao?” bên trong của bạn. Vì vậy, bạn sẽ hiểu được mục tiêu kinh doanh “nội bộ” của mình đến mức nào và doanh nghiệp của bạn đã liên kết tốt như thế nào để đạt được mục tiêu đó.

COACH Martin – Nguyễn Hải Đăng