giải thưởng của thương hiệu ActionCOACH

Franchise Satisfaction Awards

  • Năm 2016: Top 35 Thương hiệu nhượng quyền hàng đầu thế giới do Franchise Direct bình chọn.
  • Năm 2010: Top 50 Thương hiệu nhượng quyền hàng đầu thế giới do Franchise Direct bình chọn.
  • Năm 2010: Đứng thứ 31/250 doanh nghiệp trong bảng xếp hạng FBR.

Franchise of The Year Award in Ireland

Franchise Provider of The Year in Britain

Rising Start Award in Queensland 400 in Australia

Stevie International Business Awards:

  • Năm 2011: Công ty toàn diện nhất (Best Overall Company)
  • Năm 2007: Công ty Hoa Kỳ tốt nhất (Best U.S Company)
  • Năm 2006: Doanh nghiệp Quốc tế tốt nhất (Best International Business)