1. Cam kết

Tôi cam kết nỗ lực hết mình cho đến khi thành công. Tôi cam kết luôn luôn gắn bó với Tầm nhìn, Sứ mệnh, Văn hóa và thành công của  ActionCOACH, với đội ngũ ActionCOACH hiện tại và tương lai, với khách hàng của ActionCOACH. Tôi luôn luôn ưu tiên sản phẩm và dịch vụ của ActionCOACH trước mọi sản phẩm và dịch vụ khác.

2. Làm chủ

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành động, kết quả và kiểm soát mọi việc đang diễn ra trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Tôi chịu trách nhiệm cho những kết quả mà mình đã tạo ra và tôi biết rằng để thay đổi mọi việc thì bản thân mình phải thay đổi trước tiên.

3. Chính trực

Tôi luôn nói sự thật. Tôi luôn thực hiện những gì mình đã hứa. Tôi chỉ cam kết với bản thân và những người khác những điều mà tôi đã sẵn sàng và có ý định thực hiện. Tôi thông báo ngay khi biết có những cam kết có thể không thực hiện được và có giải pháp xử lý vấn đề ngay lập tức.

4. Xuất sắc

Đối với tôi, chỉ tốt thôi vẫn chưa đủ. Tôi luôn mang đến những hàng hóa và dịch vụ với chất lượng vượt trội để gia tăng giá trị cho các bên liên quan về lâu dài. Tôi tìm cách để đạt hiệu quả cao hơn với mức đầu tư ít hơn, luôn kiên định trên con đường không ngừng cải tiến và sáng tạo.

5. Giao tiếp

Tôi giao tiếp một cách tích cực với những thành viên thân thiết trong đội ngũ, với khách hàng và các nhà huấn luyện của ActionCOACH trước đám đông lẫn khi trao đổi riêng. Tôi giao tiếp với mục đích tốt đẹp thông qua những cuộc đối thoại tích cực và có sức ảnh hưởng. Tôi không bao giờ nói hay nghe những lời chế nhạo hay những câu chuyện tầm phào. Tôi thừa nhận những điều mình nói là sự thật xét tại thời điểm phát ngôn và tôi chịu trách nhiệm trước những phản hồi từ những người khác. Tôi gọi tên khi chào đón và tạm biệt mọi người. Tôi luôn xin lỗi về bất kỳ sai sót nào trước và sau đó tìm giải pháp. Tôi chỉ thảo luận riêng các vấn đề cá nhân với những người có liên quan.

6. Thành công

Tôi hoàn toàn tập trung vào suy nghĩ, năng lượng và chú ý đến thành quả của mọi việc mà tôi đang làm. Tôi sẵn sàng chiến thắng và giúp mọi người cùng chiến thắng với tư duy Win/Win. Tôi luôn thể hiện lòng tự trọng, thành công, năng lực và sự tự tin từ sâu bên trong bản thân mình. Tôi là một người thành công.

7. Đào tạo

Tôi học từ những sai lầm của bản thân. Tôi luôn quyết tâm học hỏi, phát triển và chủ động giúp những thành viên thân thiết trong đội ngũ và khách hàng của mình cũng có cơ hội học hỏi, phát triển và chủ động. Tôi là một nhà đào tạo và luôn tạo điều kiện để khách hàng của mình đưa ra các quyết định thông minh về tương lai của họ và ý thức rằng đó là tương lai của chính họ. Tôi phổ biến các kiến thức mang tính thực tiễn và có ích hơn là lí thuyết suông.

8. Đội ngũ

Tôi là một thành viên trong đội ngũ và cũng là người lãnh đạo. Tôi làm bất cứ điều gì để đội ngũ gắn kết cùng nhau và đạt được mục tiêu chung. Tôi tập trung vào việc hợp tác và luôn nghĩ đến giải pháp thay vì thỏa hiệp. Tôi linh động trong công việc và có thể thay đổi nếu những việc tôi đang làm không hiệu quả. Tôi nhờ trợ giúp khi cần và tôi thông cảm với những người cần mình giúp đỡ.

9. Cân bằng

Tôi có phương pháp tiếp cận cuộc sống cân bằng; đời sống tinh thần, xã hội, thể chất và gia đình đều quan trọng đối với tôi cũng như tài chính và tri thức. Tôi hoàn thành công việc và các nhiệm vụ quan trọng nhất trước để có thể dành thời gian quý báu cho bản thân, gia đình và cũng để làm mới bản thân mình.

10. Niềm vui

Tôi xem cuộc sống của mình là một hành trình để tận hưởng và trân trọng. Tôi tạo ra không gian vui vẻ và hạnh phúc để tất cả những người xung quanh tôi cũng đều tận hưởng được điều đó.

11. Hệ thống

Tôi luôn luôn sử dụng hệ thống để tìm kiếm giải pháp. Nếu có phát sinh khó khăn, tôi sử dụng hệ thống để xử lý trước khi nhờ đến nhân sự giải quyết. Tôi sử dụng các giải pháp hệ thống hơn là giải pháp nhân sự trong các sáng tạo của mình. Tôi tuân thủ hệ thống một cách chính xác cho đến khi có được một hệ thống mới. Tôi ưu tiên đề xuất cải tiến hệ thống ngay khi có cơ hội.

12. Nhất quán

Tôi nhất quán trong hành động để khách hàng và đội ngũ của mình có thể cảm thấy thoải mái khi làm việc với tôi. Tôi tuân thủ kỷ cương trong công việc để đạt kết quả, phát triển và thành công một cách nhất quán.

13. Lòng biết ơn

Tôi thực sự là một người sống ơn nghĩa. Tôi nói cảm ơn và thường xuyên thể hiện lòng biết ơn của mình theo nhiều cách, để những người xung quanh biết được tôi luôn đánh giá cao mọi thứ và mọi người tôi gặp trong cuộc sống. Tôi ăn mừng thành công của mình cũng như thành công của khách hàng và đội ngũ của tôi. Tôi luôn cố gắng nhắc nhở bản thân mình và những người khác làm những việc đúng đắn.

14. Thịnh vượng

Tôi là một người giàu có, tôi xứng đáng được giàu có và có thể dễ dàng cho đi lẫn nhận lại. Tôi cho phép mình giàu có ở tất cả các khía cạnh trong cuộc sống bằng cách tôn trọng giá trị của bản thân và của những người khác. Tôi được ban tặng khả năng mang đến sự thịnh vượng cho người khác và tôi thừa nhận rằng mức độ giàu có của tôi sẽ tương ứng với mức độ dấn thân của tôi trong cuộc sống.

ActionCOACH’s 14 Points of Culture

1. Commitment
I give myself and everything I commit to 100% until I succeed. I am committed to the Vision, Mission, Culture and success ofActionCOACH, its current and future team, and its clients at all times. I always recommend products and services of ActionCOACH prior to going outside the company.

2. Ownership
I am truly responsible for my actions and outcomes and own everything that takes place in my work and my life. I am accountable for my results and I know that for things to change, first I must change.

3. Integrity
I always speak the truth. What I promise is what I deliver. I only ever make agreements with myself and others that I am willing and intend to keep. I communicate potential broken agreements at the first opportunity and I clear up all broken agreements immediately.

4. Excellence
Good enough isn’t. I always deliver products and services of exceptional quality that add value to all involved for the long term. I look for ways to do more with less and stay on a path of constant and never ending improvement and innovation.

5Communication
I speak positively of my fellow team members, my clients and ActionCOACH in both public and private. I speak with good purpose using empowering and positive conversation. I never use or listen to sarcasm or gossip. I acknowledge what is being said as true for the speaker at that moment and I take responsibility for responses to my communication. I greet and farewell people using their name. I always apologize for any upsets first and then look for a solution. I only ever discuss concerns in private with the person involved.

6. Success
I totally focus my thoughts, energy and attention on the successful outcome of whatever I am doing. I am willing to win and allow others to win: Win/Win. At all times, I display my inner pride, prosperity, competence and personal confidence. I am a successful person.

7. Education
I learn from my mistakes. I consistently learn, grow and master so that I can help my fellow team members and clients learn, grow and master too. I am an educator and allow my clients to make their own intelligent decisions about their future remembering that it is their future. I impart practical and useable knowledge rather than just theory.

8. Team Work
I am a team player and team leader. I do whatever it takes to stay together and achieve team goals. I focus on co-operation and always come to a resolution, not a compromise. I am flexible in my work and able to change if what I’m doing is not working. I ask for help when I need it and I am compassionate to others who ask me.

9. Balance
I have a balanced approach to life, remembering that my spiritual, social, physical and family aspects are just as important as my financial and intellectual. I complete my work and my most important tasks first, so I can have quality time to myself, with my family and also to renew.

10. Fun
I view my life as a journey to be enjoyed and appreciated and I create an atmosphere of fun and happiness so all around me enjoy it as well.

11. Systems
I always look to the system for a solution. If a challenge arises I use a system correction before I look for a people correction. I use a system solution in my innovation rather than a people solution. I follow the system exactly until a new system is introduced. I suggest system improvements at my first opportunity.

12. Consistency
I am consistent in my actions so my clients and teammates can feel comfortable in dealing with me at all times. I am disciplined in my work so my results, growth and success are consistent.

13. Gratitude
I am a truly grateful person. I say thank you and show appreciation often and in many ways, so that all around me know how much I appreciate everything and everyone I have in my life. I celebrate my wins and the wins of my clients, and team. I consistently catch myself and other people doing things right…

14. Abundance
I am an abundant person, I deserve my abundance and I am easily able to both give and receive it. I allow abundance in all areas of my life by respecting my own self worth and that of all others. I am rewarded to the level that I create abundance for others and I accept that abundance only shows up in my life to the level at which I show up.