Năm 2020 diễn ra đầy biến động và thách thức nhưng những nhà Huấn luyện Doanh nghiệp tại CBD Firm luôn nỗ lực hết mình để hỗ trợ khách hàng và từ đó đã đem lại thành quả cực kỳ xứng đáng: 05 Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp tại CBD Firm có vị trí TOP 10 Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020.

COACH LEO Võ Thái Lâm – Vị trí số 1

 

COACH RICHARD Hoàng Văn Tình – Vị trí số 3

 

COACH KAKA Lê Ngọc Đăng – Vị trí số 4

 

COACH THEO Vu Ba The – Vị trí số 5

 

COACH RITA Tô Quý Ngọc Châu – Vị trí số 6

Văn phòng ActionCOACH CBD Firm trân trọng cảm ơn Quý Anh/Chị Chủ Doanh nghiệp, các Nhà Cung ứng đã góp phần vào thành công của các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp tại Văn phòng ActionCOACH CBD Firm.

Oriana – ActionCOACH CBD Marketing Team