Văn phòng ActionCOACH CBD Firm xin gửi lời chúc mừng 06 Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp tại CBD Firm có vị trí TOP 10 Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp có doanh thu cao nhất Việt Nam Tháng 10/2021:
COACH LEO Võ Thái Lâm – Vị trí số 1
COACH KAKA Lê Ngọc Đăng – Vị trí số 3
COACH KAYSON Nguyễn Tiến Quang – Vị trí số 5
COACH NEO Nguyễn Đình Bảo – Vị trí số 7
COACH RICHARD Hoàng Văn Tình – Vị trí số 9
COACH DANNY Nguyễn Đức Dũng – Vị trí số 10
Văn phòng ActionCOACH CBD Firm trân trọng cảm ơn Quý Anh/Chị Chủ Doanh nghiệp, các Nhà Cung ứng đã góp phần vào thành công của các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp tại Văn phòng ActionCOACH CBD Firm.