Trong bối cảnh nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19, ActionCOACH CBD Firm và Business COACH tại CBD vẫn làm việc tập trung cao độ. Điều đó đã đem lại những thành quả xứng đáng: COACH LEO Võ Thái Lâm đứng thứ 2 trong Bảng xếp hạng ActionCOACH toàn cầu tháng 9/2021, ActionCOACH CBD Firm vẫn bền vững trong Top 20 Firm xuất sắc nhất thế giới.
Vị trí của COACH, Firm được đo lường bằng số lượng khách hàng và doanh thu đạt được cao nhất so với tất cả các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp, Firm tại 83 quốc gia khác trong cùng 1 thời điểm.
Trân trọng cảm ơn Quý Anh/Chị Chủ Doanh nghiệp, các nhà cung ứng đã đồng hành cùng ActionCOACH CBD Firm trong thời gian qua để góp phần vào chiến thắng này!