Quý III/2021 là giai đoạn đầy thách thức nhưng không cản bước các Nhà Huấn luyện xuất sắc của CBD Firm, với những nỗ lực bền bỉ, quyết tâm cao độ của các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên tại CBD Firm, CBD Firm đã xuất sắc là “Firm đạt doanh thu cao nhất Quý III/2021”.

Đây là thành quả xứng đáng khi CBD Firm tập trung 100%, luôn tuân thủ và ứng dụng hệ thống ActionCOACH trong hoạt động của mình. Đồng thời, thành quả này cũng là động lực để các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp, đội ngũ nhân viên tại CBD Firm nỗ lực hơn trong các Quý tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn Quý Anh/Chị Chủ Doanh nghiệp, các nhà cung ứng đã đồng hành cùng ActionCOACH CBD Firm trong thời gian qua để góp phần vào chiến thắng này!