Bảng xếp hạng ActionCOACH Việt Nam năm 2022

04 Nhà huấn luyện Doanh nghiệp của ActionCOACH CBD Firm đã xuất sắc nằm trong Bảng xếp hạng ActionCOACH Việt Nam năm 2022. Năm 2022 là năm nhiều thách thức với những biến đổi lớn của thị trường. Các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp, đội ngũ hỗ trợ tại Văn phòng ActionCOACH CBD FIRM đã […]

Bảng xếp hạng ActionCOACH Việt Nam Tháng 10/2022

Văn phòng ActionCOACH CBD Firm xin gửi lời chúc mừng 03 Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp tại CBD Firm nằm trong Bảng xếp hạng ActionCOACH Việt Nam Tháng 10/2022.   COACH RITA Tô Quý Ngọc Châu – Vị trí số 2 COACH KAKA Lê Ngọc Đăng – Vị trí số 6 COACH THEO Vũ Bá Thế […]

Bảng xếp hạng ActionCOACH Việt Nam Quý III/2022

06 Nhà huấn luyện Doanh nghiệp của ActionCOACH CBD Firm đã xuất sắc nằm trong Bảng xếp hạng ActionCOACH Việt Nam Quý III/2022. Quý III/2022 là thời điểm bận rộn cho cả doanh nghiệp lẫn các nhà huấn luyện trên khắp thế giới. Các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp, đội ngũ hỗ trợ tại Văn […]

ActionCOACH CBD Firm – Firm đạt doanh thu cao nhất Việt Nam Tháng 6/2022

Với những nỗ lực bền bỉ, quyết tâm cao độ của các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp, đội ngũ nhân viên tại CBD Firm đã đưa Văn phòng ActionCOACH CBD Firm lên vị trí”Firm đạt Doanh thu cao nhất Việt Nam Tháng 6/2022”. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng […]