Văn phòng ActionCOACH CBD Firm xin gửi lời chúc mừng 04 Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp tại CBD Firm có vị trí TOP 8 Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp có doanh thu cao nhất Việt Nam Tháng 6/2021:
COACH LEO Võ Thái Lâm – Vị trí số 1
COACH KAKA Lê Ngọc Đăng – Vị trí số 2
COACH RITA Tô Quý Ngọc Châu – Vị trí số 3
COACH JOSEPH Nguyễn Ngọc Khang – Vị trí số 7
Văn phòng ActionCOACH CBD Firm trân trọng cảm ơn Quý Anh/Chị Chủ Doanh nghiệp, các Nhà Cung ứng đã góp phần vào thành công của các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp tại Văn phòng ActionCOACH CBD Firm.
Oriana – ActionCOACH CBD Firm