Trong ngày 24/9/2021 vừa qua, CBD Firm đã tổ chức thành công chương trình 6 BƯỚC XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG với sự tập trung 100% của hơn 130 Anh/Chị chủ Doanh nghiệp, các nhà Huấn luyện Doanh nghiệp CBD và đội ngũ nhân viên của CBD Firm.

Chương trình 6 Bước xây dựng doanh nghiệp thành công Online lần này được chia thành 2 lớp với sự dẫn dắt của COACH Richard Hoàng Văn Tình và COACH Theo Vũ Bá Thế. 

Chương trình bắt đầu với màn khởi động cực kỳ năng lượng dưới sự điều phối của COACH Neo Nguyễn Đình Bảo và COACH Aha Trần Ánh Nhật Hưởng.

Tiếp theo, COACH Kayson Nguyễn Tiến Quang và COACH Theo Vũ Bá Thế đã chia sẻ về Mindset – Tư duy cốt lõi kiến tạo thành công.

Đồng thời, các Nhà huấn luyện doanh nghiệp xuất sắc của CBD Firm đã chia sẻ từng bước của công thức “6 Bước xây dựng doanh nghiệp thành công”:

-Bước 1: Chủ động vận hành doanh nghiệp giảm bớt sự hỗn loạn – COACH Kayson Nguyễn Tiến Quang, COACH Theo Vũ Bá Thế & COACH Diamond La Khuê.

-Bước 2: Xây dựng thị trường ngách cho doanh nghiệp không cần cạnh tranh về giá – COACH Richard Hoàng Văn Tình & COACH Theo Vũ Bá Thế.

-Bước 3: Xây dựng các đòn bẩy để doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận – COACH Kayson Nguyễn Tiến Quang & COACH David Trần Xuân Hòa.

-Bước 4: Xây dựng đội ngũ để vận hành doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – COACH Kaka Lê Ngọc Đăng & COACH Tamy Lê Thị Ngọc Thảo.

-Bước 5: Vận hành đồng bộ để tạo đột phá cho doanh nghiệp – COACH Neo Nguyễn Đình Bảo & COACH Jack Du Quốc Tiên.

-Bước 6: Kết quả tạo ra dòng tiền thụ động cho chủ doanh nghiệp – COACH Neo Nguyễn Đình Bảo & COACH Jack Du Quốc Tiên.

Để giúp các Anh/Chị Chủ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nội dung chương trình và có thêm nhiều góc nhìn từ các chủ doanh nghiệp khác, các Anh/Chị chủ Doanh nghiệp có thời gian break-room – chia thành những nhóm nhỏ để cùng nhau thảo luận, trao đổi. 

Văn phòng CBD Firm trân trọng cảm ơn Quý Anh/Chị chủ Doanh nghiệp đã dành thời gian để tham gia trọn vẹn chương trình 6 BƯỚC XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG. CBD Firm tin rằng Chương trình đã giúp Quý Anh/Chị hiểu rõ hơn về các bước xây dựng một doanh nghiệp thành công và có thể vận hành hiệu quả công thức vào chính doanh nghiệp của mình.