Ngày 22/08/2020 hơn 200 Chủ Doanh nghiệp đã tham gia Chương trình 10 Chiến lược để các doanh nghiệp tồn tại và vươn lên sau khủng hoảng” do ActionCOACH CBD Firm tổ chức theo hình thức online để tìm ra “VẮC XIN” CHO DOANH NGHIỆP trong mùa dịch. 

Trong bối cảnh thế giới đang chạy đua để tìm Vắc xin phòng Covid – 19, các Chủ Doanh nghiệp cũng sẽ tìm ra “VẮC XIN” riêng cho chính Doanh nghiệp của mình thông qua chương trình này. Thông điệp Vắc xin là viết tắt của các từ tiếng anh với các ý nghĩa:

Verbalization / Tuyên bố

Attention / Thông điệp ấn tượng 

Communication / Kết nối 

X – men / Tốc độ

Inbound Marketing / Trải nghiệm khách hàng

Number / Marketing là bài toán 

 

Các chiến lược vượt khủng hoảng được các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp tại ActionCOACH CBD Firm trình bày như sau:

– Chiến lược 1: Cách thức giao tiếp để vượt khủng hoảng

– Chiến lược 2: Thay đổi cơ cấu Doanh nghiệp để bứt phá sau khủng hoảng

– Chiến lược 3: Làm việc online có phải là yếu tố quyết định để vượt khủng hoảng?

– Chiến lược 4: Kiểm soát dòng tiền trong thời khủng hoảng

– Chiến lược 5: Giải pháp nào cho các hoạt động quảng cáo trong mùa khủng hoảng?

– Chiến lược 6: Bán hàng bằng sự đồng cảm

– Chiến lược 7: Chiến lược để giữ chân khách hàng

– Chiến lược 8: Tối đa năng lực nhân sự trong khủng hoảng

 – Chiến lược 9: Vực dậy tinh thần như lúc khởi nghiệp

– Chiến lược 10: Xây dựng kế hoạch 90 ngày để vượt khủng hoảng

Trong chương trình, các Chủ Doanh nghiệp đã được chia vào từng nhóm nhỏ để thảo luận với Business COACH của CBD Firm và các chủ Doanh nghiệp khác để hiểu rõ về nội dung của từng chiến lược và tìm kiếm giải pháp cho Doanh nghiệp. 

Với tinh thần tham gia 100% của các Anh Chị Chủ Doanh nghiệp, các Business COACH tại CBD Firm đã giúp các Chủ Doanh nghiệp tìm ra VẮC XIN CHO DOANH NGHIỆP để vượt qua khủng hoảng chung của toàn cầu!

Để hiểu rõ hơn về 10 Chiến lược để các doanh nghiệp tồn tại và vươn lên sau khủng hoảng, Quý Anh/Chị có thể đăng ký mua link video chương trình tại: https://bit.ly/Video_10ChienLuoc.

Oriana – ActionCOACH CBD Firm