Với những nỗ lực bền bỉ, quyết tâm cao độ của các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp, đội ngũ nhân viên tại CBD Firm đã đưa Văn phòng ActionCOACH CBD Firm lên vị trí đứng đầu hệ thống ActionCOACH trong khu vực và đạt được danh hiệu Văn phòng nhượng quyền xuất sắc nhất tháng 3/2021. Đây là thành quả xứng đáng khi CBD Firm tập trung 100%, luôn tuân thủ và ứng dụng hệ thống ActionCOACH trong 5 năm năm qua.

 

Để góp phần vào thành công này không thể thiếu được sự đồng hành của các Chủ Doanh nghiệp, các nhà cung ứng trong thời gian qua. Thành công của CBD Firm sẽ đem lại nguồn cảm hứng giúp nhiều nhà huấn luyện và chủ doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Oriana – ActionCOACH CBD Firm