Chương trình Planning Bootcamp 23 “EXCELLENT EXECUTION – TƯ DUY THỰC THI XUẤT SẮC” đã được tổ chức thành công

Trong ngày 24 – 25/03/2022 vừa qua, Chương trình Planning Bootcamp 23 “EXCELLENT EXECUTION – TƯ DUY THỰC THI XUẤT SẮC” đã diễn ra cực kỳ thành công với sự tham dự của 200 doanh nghiệp (offline&online).  Cũng giống như Chương trình PBC 22, Planning Bootcamp 23 tổ chức kết hợp vừa offline (trực tiếp) […]

Planning Bootcamp 22 nội bộ của ActionCOACH CBD Firm đã kết thúc tốt đẹp

Trong ngày 27/12/2021 vừa qua, Văn phòng ActionCOACH CBD Firm đã tổ chức thành công Chương trình Planning Bootcamp 22 nội bộ với sự dẫn dắt của Tổng giám đốc ActionCOACH CBD Firm – chị Anna Hằng Nguyễn và sự tập trung 200% của các Nhà huấn luyện Doanh nghiệp, PreCoach cùng đội ngũ nhân […]

Sở hữu bí quyết hiện thực hóa mục tiêu cùng PBC 22

Doanh nghiệp của Anh/Chị có đang gặp phải một trong những điều cản trở Doanh nghiệp của Anh/Chị đạt được mục tiêu: Mục tiêu mơ hồ thiếu rõ ràng, quá nhiều mục tiêu quan trọng nên rõ mục tiêu nào quan trọng nhất. Thiếu chiến lược triển khai rõ ràng và thiếu hành động cụ […]