PLANNING BOOTCAMP 27 – “TRANSFORM YOURSELF – CHUYỂN HÓA BẢN THÂN”

Chương trình Planning Bootcamp đã chính thức quay trở lại với chủ đề chính của kỳ 27 “Transform YourSelf – Chuyển hóa bản thân”. Chương trình PBC 27 sẽ được tổ chức tại TP HCM trong 2 ngày 23 & 24/03/2023. Chuỗi chương trình thường niên được mong chờ nhất năm của ActionCOACH CBD Firm […]

Chương trình Planning Bootcamp 26 đã được tổ chức thành công

Chương trình Planning Bootcamp 26 với Chủ đề “Vận hành đồng bộ để thực thi xuất sắc” đã kết thúc thành công sau 03 ngày làm việc với sự tham gia của gần 200 Chủ doanh nghiệp.  Chương trình Planning Bootcamp 26 “Vận hành đồng bộ để thực thi xuất sắc” được tổ chức trong […]

Chương trình Planning Bootcamp 25 đã được tổ chức thành công

Chương trình Planning Bootcamp 25 với Chủ đề “Gắn kết đội ngũ để thực thi xuất sắc” đã kết thúc thành công sau 2 ngày làm việc với sự tham gia của gần 200 Chủ doanh nghiệp.  Chương trình Planning Bootcamp 25 “Gắn kết đội ngũ để thực thi xuất sắc” được tổ chức trong […]

Chương trình Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Ngày 27/08/2022

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP đỂ TRƯỜNG TỒN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐỂ TRƯỜNG TỒN​ “Văn hóa doanh nghiệp xơi tái chiến lược trong một bữa sáng” – Đây chính là nhận định kinh điển của Peter Drucker – chuyên gia tư vấn quản trị và được mệnh danh là “nhà sinh […]

Chương trình Planning Bootcamp 23 “EXCELLENT EXECUTION – TƯ DUY THỰC THI XUẤT SẮC” đã được tổ chức thành công

Trong ngày 24 – 25/03/2022 vừa qua, Chương trình Planning Bootcamp 23 “EXCELLENT EXECUTION – TƯ DUY THỰC THI XUẤT SẮC” đã diễn ra cực kỳ thành công với sự tham dự của 200 doanh nghiệp (offline&online).  Cũng giống như Chương trình PBC 22, Planning Bootcamp 23 tổ chức kết hợp vừa offline (trực tiếp) […]