Kick-Off Planning Bootcamp 28 – “Transform YourTeam – Chuyển hóa đội ngũ”

Chương trình được mong chờ nhất Tháng 6/2023 của ActionCOACH CBD Firm – Planning Bootcamp 28 – “Transform YourTeam – Chuyển hóa đội ngũ” đã chính thức khởi động. Chương trình Planning Bootcamp 28 – “Transform YourTeam – Chuyển hóa đội ngũ” sẽ được tổ chức trong 2 ngày 22, 23/06/2023 tại Thành phố Hồ […]

PLANNING BOOTCAMP 27 – “TRANSFORM YOURSELF – CHUYỂN HÓA BẢN THÂN”

Chương trình Planning Bootcamp đã chính thức quay trở lại với chủ đề chính của kỳ 27 “Transform YourSelf – Chuyển hóa bản thân”. Chương trình PBC 27 sẽ được tổ chức tại TP HCM trong 2 ngày 23 & 24/03/2023. Chuỗi chương trình thường niên được mong chờ nhất năm của ActionCOACH CBD Firm […]

Chương trình Planning Bootcamp 26 đã được tổ chức thành công

Chương trình Planning Bootcamp 26 với Chủ đề “Vận hành đồng bộ để thực thi xuất sắc” đã kết thúc thành công sau 03 ngày làm việc với sự tham gia của gần 200 Chủ doanh nghiệp.  Chương trình Planning Bootcamp 26 “Vận hành đồng bộ để thực thi xuất sắc” được tổ chức trong […]

Bảng xếp hạng ActionCOACH Việt Nam năm 2022

04 Nhà huấn luyện Doanh nghiệp của ActionCOACH CBD Firm đã xuất sắc nằm trong Bảng xếp hạng ActionCOACH Việt Nam năm 2022. Năm 2022 là năm nhiều thách thức với những biến đổi lớn của thị trường. Các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp, đội ngũ hỗ trợ tại Văn phòng ActionCOACH CBD FIRM đã […]

Bảng xếp hạng ActionCOACH Việt Nam Tháng 10/2022

Văn phòng ActionCOACH CBD Firm xin gửi lời chúc mừng 03 Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp tại CBD Firm nằm trong Bảng xếp hạng ActionCOACH Việt Nam Tháng 10/2022.   COACH RITA Tô Quý Ngọc Châu – Vị trí số 2 COACH KAKA Lê Ngọc Đăng – Vị trí số 6 COACH THEO Vũ Bá Thế […]

Bảng xếp hạng ActionCOACH Việt Nam Quý III/2022

06 Nhà huấn luyện Doanh nghiệp của ActionCOACH CBD Firm đã xuất sắc nằm trong Bảng xếp hạng ActionCOACH Việt Nam Quý III/2022. Quý III/2022 là thời điểm bận rộn cho cả doanh nghiệp lẫn các nhà huấn luyện trên khắp thế giới. Các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp, đội ngũ hỗ trợ tại Văn […]

Chương trình Planning Bootcamp 25 đã được tổ chức thành công

Chương trình Planning Bootcamp 25 với Chủ đề “Gắn kết đội ngũ để thực thi xuất sắc” đã kết thúc thành công sau 2 ngày làm việc với sự tham gia của gần 200 Chủ doanh nghiệp.  Chương trình Planning Bootcamp 25 “Gắn kết đội ngũ để thực thi xuất sắc” được tổ chức trong […]