Kick-Off Planning Bootcamp 30 – Get A Big Dream

Planning Bootcamp 30 – GET A BIG DREAM – Hành trình Chuyển hóa cuối cùng của năm 2023 đã chính thức khởi động. PBC 30 sẽ được tổ chức trong 3 ngày 14, 15, 16/12/2023 lần đầu tiên tại Thành phố biển Đà Nẵng. GIẤC MƠ luôn là động cơ & nguồn cảm hứng mạnh […]

Planning Bootcamp 28: Chuyển hóa Đội ngũ & Hoạt động thực thi kế hoạch

Chuyển hóa Đội ngũ & Hoạt động thực thi kế hoạch là mối liên kết quyết định sự thành công của Doanh nghiệp. Planning Bootcamp là Chương trình Lập kế hoạch hành động và phát triển bản thân ActionCOACH CBD Firm lập ra dành riêng cho các Chủ doanh nghiệp và đội ngũ của mình. […]

Kick-Off Planning Bootcamp 28 – “Transform YourTeam – Chuyển hóa đội ngũ”

Chương trình được mong chờ nhất Tháng 6/2023 của ActionCOACH CBD Firm – Planning Bootcamp 28 – “Transform YourTeam – Chuyển hóa đội ngũ” đã chính thức khởi động. Chương trình Planning Bootcamp 28 – “Transform YourTeam – Chuyển hóa đội ngũ” sẽ được tổ chức trong 2 ngày 22, 23/06/2023 tại Thành phố Hồ […]

PLANNING BOOTCAMP 27 – “TRANSFORM YOURSELF – CHUYỂN HÓA BẢN THÂN”

Chương trình Planning Bootcamp đã chính thức quay trở lại với chủ đề chính của kỳ 27 “Transform YourSelf – Chuyển hóa bản thân”. Chương trình PBC 27 sẽ được tổ chức tại TP HCM trong 2 ngày 23 & 24/03/2023. Chuỗi chương trình thường niên được mong chờ nhất năm của ActionCOACH CBD Firm […]

Chương trình Planning Bootcamp 26 đã được tổ chức thành công

Chương trình Planning Bootcamp 26 với Chủ đề “Vận hành đồng bộ để thực thi xuất sắc” đã kết thúc thành công sau 03 ngày làm việc với sự tham gia của gần 200 Chủ doanh nghiệp.  Chương trình Planning Bootcamp 26 “Vận hành đồng bộ để thực thi xuất sắc” được tổ chức trong […]

Bảng xếp hạng ActionCOACH Việt Nam năm 2022

04 Nhà huấn luyện Doanh nghiệp của ActionCOACH CBD Firm đã xuất sắc nằm trong Bảng xếp hạng ActionCOACH Việt Nam năm 2022. Năm 2022 là năm nhiều thách thức với những biến đổi lớn của thị trường. Các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp, đội ngũ hỗ trợ tại Văn phòng ActionCOACH CBD FIRM đã […]

Bảng xếp hạng ActionCOACH Việt Nam Tháng 10/2022

Văn phòng ActionCOACH CBD Firm xin gửi lời chúc mừng 03 Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp tại CBD Firm nằm trong Bảng xếp hạng ActionCOACH Việt Nam Tháng 10/2022.   COACH RITA Tô Quý Ngọc Châu – Vị trí số 2 COACH KAKA Lê Ngọc Đăng – Vị trí số 6 COACH THEO Vũ Bá Thế […]