Huấn luyện theo NHÓM (Mentoring)

Huấn luyện theo nhóm (Mentoring) là chương trình huấn luyện dành cho Chủ doanh nghiệp mới thành lập công ty, muốn xây dựng công ty bài bản và bán hàng hiệu quả trong đó mọi người được học hỏi lẫn nhau. Huấn luyện theo NHÓM dành cho 5 – 7 người bao gồm Chủ doanh […]

ActionCLUB – Khóa huấn luyện đặc biệt dành cho chủ doanh nghiệp

              Khóa huấn luyện dành cho doanh nghiệp mong muốn học hỏi quy trình, mô hình và công thức xây dựng và phát triển Doanh nghiệp. ➤ Tìm hiểu khóa huấn luyện tại: https://actionclub.actioncoachcbd.com/  Khóa huấn luyện được dẫn dắt bởi các nhà huấn luyện ActionCOACH CBD Firm với kiến thức […]