QUI ĐỊNH SỬ DỤNG VOUCHER

Để tri ân khách hàng, AtionCOACH CBD Firm kính tặng Quý khách hàng voucher để sử dụng các khóa học được tổ chức bởi ActionCOACH CBD firm năm 2018. Quý khách hàng đã sở hữu voucher thì vui lòng tham khảo qui định sử dụng bên dưới:


Các loại Vouchers có giá trị như sau:


Áp dụng cho những khóa học nào?

Đối tượng sử dụng?

  • Bất kỳ Quý khách hàng nào sở hữu voucher hợp lệ.
  • Quý khách hàng có thể sử dụng cho mình, cho nhân viên hoặc tặng cho bạn bè, người thân.

Lưu ý:

  • Voucher không có giá trị qui đổi tiền mặt.
  • Voucher có thể sử dụng nhiều lần cho nhiều khóa học khác nhau với số tiền tương ứng được ghi trên voucher. Nếu trường hợp số tiền tham dự khóa học hơn giá trị của voucher thì Quý khách hàng vui lòng đóng thêm chênh lệch tương ứng với số tiền phát sinh hiện tại sau khi đã trừ số tiền trên voucher.
  • Số dư trong Voucher không được qui đổi tiền mặt và hoàn lại mà chỉ được ghi nhận lại để sử dụng cho khóa học tiếp theo với số tiền còn lại.
  • Đăng ký tham dự trước ngày diễn ra khóa học ít nhất 10 ngày và mang theo phiếu voucher để check in.

Mọi thông tin Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

  • Nhà huấn luyện của bạn.
  • Bộ phận admin

+ Kylie Trâm Nguyễn – Admin của ActionCOACH CBD Firm

+ Email: support@actioncoachcbd.com

+ Điện thoại: (+84) 02873009300

Thay mặt ActionCOACH CBD Firm trân trọng cảm ơn Quý khách hàng.
Nguyễn Thị Bích Hằng