Mình có hẹn với khách coach 1:1 tại văn phòng trong 60 phút. Đây là nội dung căn bản nhất của buổi coach. Tuy nó hơi dài nhưng với những ai đang mong muốn đi tìm một lợi thế cạnh tranh cho mình đều nên đọc và đọc kỹ đoạn hội thoại này.

Khách: Công ty tôi làm về giám sát và thi công. Thú thực là sản phẩm của chúng tôi ai cũng làm được, công ty lớn làm tốt hơn một chút, nên tôi không biết làm sao để tạo ra được lợi thế cạnh tranh của mình.

Mình: Anh có ý tưởng nào hiện tại không?

Khách: Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ tập trung vào sự trải nghiệm của khách hàng và xem xét từng điểm tiếp xúc với khách hàng xem chúng tôi có thể làm tốt hơn ở điểm nào. Vì sản phẩm thì ai cũng làm giống nhau.

Mình: Tốt quá, nhưng có rất nhiều cách để tạo ra USP. Theo anh thì khi khách hàng đến với các công ty như anh, họ sợ nhất điều gì?

Khách: À, nhờ câu hỏi này tôi mới nhớ. Tuần trước, chúng tôi có gặp một khách hàng. Họ và tất cả những người khác đều sợ đơn vị giám sát và đơn vị thi công móc ngoặc với nhau. Họ đã hỏi tôi rất nhiều làm sao tôi có thể giải quyết được chuyện đó?

Mình: Anh đã xử lý câu hỏi đó như thế nào?

Khách: Tôi nói với họ là chúng tôi sẽ làm như thế này… rồi trong hàng trăm hạng mục giám sát cho phép họ lựa ngẫu nhiên bất kỳ hạng mục nào, nếu hạng mục đó sai, chúng tôi chấp nhận tất cả còn lại sẽ sai.

Mình: Khách hàng có hài lòng với câu trả lời của anh không?

Khách: Có vẻ cũng bị thuyết phục.

Mình: Những ý trả lời của anh từ đâu ra?

Khách: Vì ngay lúc đó khách hàng hỏi nên tôi phải nghĩ ra giải pháp để trả lời.

Mình: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh viết tất cả những điều anh giải thích thành một quy trình chuẩn mực và sau này khi có bất kỳ ai hỏi câu tương tự, câu trả lời của anh sẽ là quy trình, nó sẽ loại bỏ hoàn toàn điều mà anh đang lo lắng…

Khách: Wow, đó có thể là một điểm khác biệt rất lớn giữa chúng tôi và các công ty khác. Không có công ty nào đang làm được như vậy…

Còn bạn, bạn nhận ra được điều gì sau câu chuyện này?

Coach Leo Võ Thái Lâm