Lúc nhỏ chúng ta thường được ông bà, cha mẹ dạy phải nói cảm ơn khi được giúp đỡ nhưng có một từ rất quyền năng: BIẾT ƠN. Vậy từ biết ơn có sức mạnh như thế nào?

Lòng biết ơn có nguồn gốc từ tiếng Latin “gratia”. Theo Trường Y Harvard: “Lòng biết ơn là sự đánh giá cao về những gì một cá nhân nhận được, cho dù hữu hình hay vô hình”. Với lòng biết ơn, mọi người thừa nhận sự tốt đẹp trong cuộc sống của họ. 

Bạn có gửi bức thư tay cảm ơn đến đồng nghiệp, nhà cung ứng hoặc nhân viên không?

Bạn có cầu nguyện hoặc dành thời gian để bình tĩnh suy tư tập trung suy nghĩ và cảm xúc của bạn?

Bạn có chủ động thể hiện lòng biết ơn khi đạt được những thành tựu hay hoàn thành mục tiêu?

Bạn có ăn mừng những thành công và những bước tiến nhỏ trong cuộc sống và công việc?

Trong thời kỳ khủng hoảng và khi chúng ta bước vào một cuộc sống dưới trạng thái bình thường mới, lòng biết ơn sẽ là một kỹ năng và tư duy hữu ích để giúp chúng ta phát triển. Nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn của đại dịch đã khiến nhiều người quên cảm ơn về những gì họ có và thay vào đó là nuối tiếc những gì chúng ta đã mất. Đánh giá cao cho trạng thái bình thường mới, bạn sẽ càng thu hút nhiều kết quả tích cực hơn. 

Thường xuyên thể hiện lòng biết ơn, cuộc sống của bạn có thể nhận được những kết quả như sau:

 • Tăng cường sức khỏe, sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn.
 • Mối quan hệ sâu sắc hơn.
 • Cải thiện sự lạc quan.
 • Hạnh phúc gia tăng.
 • Tự kiểm soát mạnh mẽ hơn.
 • Thể thao nhiều hơn

Happierhuman.com cũng nêu ra những lợi ích của việc biết ơn ngoài cuộc sống cá nhân của bạn, trong Kinh doanh và sự nghiệp có thể thấy những lợi ích từ việc biết ơn:

 • Trở thành một người quản lý hiệu quả hơn.
 • Giúp phát triển mạng lưới mối quan hệ của bạn.
 • Giúp bạn đạt được và đạt được mục tiêu.
 • Cải thiện khả năng ra quyết định của bạn.
 • Tăng năng suất làm việc.

Như vậy, BIẾT ƠN thật sự là một từ quyền năng, thường xuyên thể hiện Lòng biết ơn sẽ đem lại nhiều lợi ích không chỉ cho cuộc sống cá nhân của mỗi người, còn đem lại lợi ích cho công việc và sự nghiệp. Đồng thời, Lòng biết ơn cũng là 1 trong 14 Giá trị văn hóa của ActionCOACH

Oriana

(Theo ActionCOACH Global) Lúc nhỏ chúng ta thường được ông bà, cha mẹ dạy phải nói cảm ơn khi được giúp đỡ nhưng có một từ rất quyền năng: BIẾT ƠN. Vậy từ biết ơn có sức mạnh như thế nào?

Lòng biết ơn có nguồn gốc từ tiếng Latin “gratia”. Theo Trường Y Harvard: “Lòng biết ơn là sự đánh giá cao về những gì một cá nhân nhận được, cho dù hữu hình hay vô hình”. Với lòng biết ơn, mọi người thừa nhận sự tốt đẹp trong cuộc sống của họ. 

Bạn có gửi bức thư tay cảm ơn đến đồng nghiệp, nhà cung ứng hoặc nhân viên không?

Bạn có cầu nguyện hoặc dành thời gian để bình tĩnh suy tư tập trung suy nghĩ và cảm xúc của bạn?

Bạn có chủ động thể hiện lòng biết ơn khi đạt được những thành tựu hay hoàn thành mục tiêu?

Bạn có ăn mừng những thành công và những bước tiến nhỏ trong cuộc sống và công việc?

Trong thời kỳ khủng hoảng và khi chúng ta bước vào một cuộc sống dưới trạng thái bình thường mới, lòng biết ơn sẽ là một kỹ năng và tư duy hữu ích để giúp chúng ta phát triển. Nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn của đại dịch đã khiến nhiều người quên cảm ơn về những gì họ có và thay vào đó là nuối tiếc những gì chúng ta đã mất. Đánh giá cao cho trạng thái bình thường mới, bạn sẽ càng thu hút nhiều kết quả tích cực hơn. 

Thường xuyên thể hiện lòng biết ơn, cuộc sống của bạn có thể nhận được những kết quả như sau:

 • Tăng cường sức khỏe, sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn.
 • Mối quan hệ sâu sắc hơn.
 • Cải thiện sự lạc quan.
 • Hạnh phúc gia tăng.
 • Tự kiểm soát mạnh mẽ hơn.
 • Thể thao nhiều hơn

Happierhuman.com cũng nêu ra những lợi ích của việc biết ơn ngoài cuộc sống cá nhân của bạn, trong Kinh doanh và sự nghiệp có thể thấy những lợi ích từ việc biết ơn:

 • Trở thành một người quản lý hiệu quả hơn.
 • Giúp phát triển mạng lưới mối quan hệ của bạn.
 • Giúp bạn đạt được và đạt được mục tiêu.
 • Cải thiện khả năng ra quyết định của bạn.
 • Tăng năng suất làm việc.

Như vậy, BIẾT ƠN thật sự là một từ quyền năng, thường xuyên thể hiện Lòng biết ơn sẽ đem lại nhiều lợi ích không chỉ cho cuộc sống cá nhân của mỗi người, còn đem lại lợi ích cho công việc và sự nghiệp. Đồng thời, Lòng biết ơn cũng là 1 trong 14 Giá trị văn hóa của ActionCOACH

Oriana Nguyễn

(Theo ActionCOACH Global)