Sáng nay mình gặp một chủ doanh nghiệp đã xây dựng doanh nghiệp được 20 năm và doanh nghiệp cũng có số má trên thị trường. Trong quá trình chia sẻ sự thành công của doanh nghiệp sau 20 năm đã đứng vững thị trường thì họ vẫn có một ước ao làm sao sử dụng được đòn bẩy nhân sự trong doanh nghiệp của mình.

Khách hàng: Em có cách nào sắp sếp nhân sự hợp tình, hợp lý, người nào việc đó cho các vị trí trong doanh nghiệp mà họ sẵn sàng tự giác làm việc mà không cần phải quản lý họ không?

Mình: Anh đang muốn quản lý doanh nghiệp như một vị lãnh đạo hay là một vị quản lý chuyên nghiệp?

Khách hàng: Sự khác biệt là gì?

Mình: Người lãnh đão là người sẽ hỏi nhân viên rằng “Anh có thể giúp em những gì để em đạt KPI của em?” hay “Em chưa hiểu về kiến thức sản phẩm?” hay “Kỹ năng nào của em đang gặp vấn đề? Công ty sẽ đào tạo cho em, để em đạt KPI!”. Còn người quản lý thì thường quan tâm đến việc trừ lương, trừ thưởng; nếu nhân viên mình yếu quá thì la mắng nhân viên một trận hoặc là cho nghỉ việc và tìm người khác thay thế khi nhân viên chưa hoàn thành mục tiêu.

Khách hàng: Vậy 20 năm qua thì anh đang làm theo cách quản lý. Vậy muốn chuyển đổi qua lãnh đạo thì anh cần làm gì?

Mình : Bản Mô tả công việc của công ty anh đang có bao nhiêu bản?

Khách hàng: Chắc vài trăm? Anh đang có vài trăm nhân viên.

Mình: Hả sao nhiều vậy?

Khách hàng: Thì tương đương với số lượng nhân viên.

Mình: Nhân viên kinh doanh, anh có bao nhiêu người?

Khách hàng: Gần 100 người.

Mình : Họ làm khác nhau hay giống nhau để mang doanh số về cho công ty?

Khách hàng: Họ làm khác nhau, tuỳ theo khả năng của mỗi người thôi.

Mình: Anh muốn khác nhau hay giống nhau? Và như thế nào để anh dễ quản lý hơn?

Kết quả: Mình nhận được 1 đề xuất: xây dựng lại Bảng Mô tả công việc, Quy trình làm việc và KPI cho từng vị trí với giá 12 triệu/1 vị trí. Công ty khoản 50 Vị trí khác nhau, đây là nghề cũ của mình (Nhân sự) nên mình còn đang suy nghĩ.

Mình : Anh hãy tham gia vào ngày 26 tháng 05 từ 8h30 đến 17h với chi phí 3 triệu/1 ngày, khi về anh sẽ tự làm được luôn đó. Số tiền còn lại anh hãy thuê Coach để Coach có thể hướng dẫn anh các vận hành đồng bộ của doanh nghiệp và anh có thể chuyển giao người khác để nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống. Anh nghĩ sao ?

Khách hàng: Anh sẽ tham gia ngày đó.

Mình: Cảm ơn anh!

Mình đang vui vì sự liên đới của nghề cũ (Nhân sự) và nghề mới (Huấn luyện doanh nghiệp). Nhưng nghề cũ mình chỉ muốn truyền lại thôi, chứ không muốn tự làm nữa. Có ai muốn theo mình để học không? Nếu có 30 người mình sẽ dành thời gian truyền nghề.

Coach Anna Hằng Nguyễn