Shop Small, Buy Local là chiến dịch kêu gọi người dân ưu tiên mua sắm các sản phẩm từ doanh nghiệp nhỏ tại địa phương, đi kèm các ưu đãi

Thế giới luôn trong đà vận động và thay đổi từng ngày, đặc biệt khi đại dịch Covid vẫn đang gây ra sự ảnh hưởng lớn tới các nước. Trước diễn biến này, Brad Sugars – nhà sáng lập kiêm chủ tịch ActionCOACH đã kêu gọi thực hiện chiến dịch Shop Small, Buy Local với mục tiêu rõ ràng.

  • Buy Local: Hãy mua sản phẩm của doanh nghiệp địa phương.
  • Shop Small: Ưu tiên dùng sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ.

Thị trường tiêu dùng nội địa luôn được đánh giá là “nền móng” cơ bản cho nhà sản xuất và là chỗ dựa đáng tin cậy giúp doanh nghiệp đứng vững trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ngược lại, sự góp sức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ giúp phục hồi nền kinh tế một cách chắc chắn hơn.

ActionCOACH CBD Firm – một trong những Firm hàng đầu thế giới góp sức vào chiến dịch Shop Small, Buy Local bằng cách truyền thông chiến dịch mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, CBD Firm kêu gọi các Khách hàng, các Nhà cung ứng, các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp và nhân viên của CBD mua hàng hóa của doanh nghiệp nội địa.

Ngoài ra, ActionCOACH CBD Firm sẽ có những hành động thiết thực khác hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa vượt qua khó khăn, chuẩn bị những bước đệm vững chắc để đón đầu các cơ hội khi thị trường mở cửa trở lại.