Văn phòng ActionCOACH CBD Firm trân trọng cảm ơn Nhà Huấn luyện Aha Trần Ánh Nhật Hưởng và Nhà Huấn luyện Joseph Nguyễn Ngọc Khang đã đồng hành cùng CBD Firm trong thời gian vừa qua. Văn phòng ActionCOACH CBD Firm kính chúc 2 Nhà Huấn luyện thành công trên con đường sắp tới của mình.

Nhà Huấn luyện Aha Trần Ánh Nhật Hưởng và Nhà Huấn luyện Joseph Nguyễn Ngọc Khang đã đồng hành cùng Văn phòng ActionCOACH CBD Firm trong thời gian vừa qua. Đến thời điểm hiện tại, Nhà Huấn luyện Aha Trần Ánh Nhật Hưởng và Nhà Huấn luyện Joseph Nguyễn Ngọc Khang không còn làm việc tại CBD Firm. Vì vậy, Văn phòng ActionCOACH CBD Firm xin thông báo về việc CBD Firm miễn trừ trách nhiệm với các hoạt động của Nhà huấn luyện Aha Trần Ánh Nhật Hưởng và Nhà Huấn luyện Joseph Nguyễn Ngọc Khang kể từ ngày 01/09/2022.

Nếu Quý khách hàng thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng sau ngày 01/09/2022, vui lòng liên hệ với Ms Quỳnh 0931865338. CBD Firm sẽ tiếp nhận thông tin liên quan đến Nhà Huấn luyện Aha Trần Ánh Nhật Hưởng và Nhà Huấn luyện Joseph Nguyễn Ngọc Khang đến hết ngày 15/10/2022. Sau ngày 15/10/2022, Văn phòng ActionCOACH CBD Firm sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.