Quý Khách hàng kính mến, 

Nhà Huấn luyện Ivy Triệu Thị Kim Tiên, Nhà Huấn luyện Danny Nguyễn Đức Dũng đã đồng hành cùng Văn phòng ActionCOACH CBD Firm trong thời gian vừa qua. Đến thời điểm hiện tại, ActionCOACH CBD Firm ngừng hợp tác với Nhà Huấn luyện Ivy, Nhà Huấn luyện Danny

Vì vậy, Văn phòng ActionCOACH CBD Firm xin thông báo đến Quý Khách hàng về việc CBD Firm miễn trừ trách nhiệm với các hoạt động của Nhà Huấn luyện: Ivy Triệu Thị Kim Tiên, Danny Nguyễn Đức Dũng kể từ ngày 10/01/2022. 

Nếu Quý khách hàng thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng sau ngày 10/01/2022, vui lòng liên hệ với Ms. Quỳnh 1800 8087 (Phím 1). CBD Firm sẽ tiếp nhận thông tin liên quan đến Nhà Huấn luyện Ivy, Danny đến hết ngày 10/02/2022. Sau ngày 10/02/2022, Văn phòng ActionCOACH CBD Firm sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.

Trân trọng,