Khóa huấn luyện dành cho doanh nghiệp mong muốn học hỏi quy trình, mô hình và công thức xây dựng và phát triển Doanh nghiệp.
 
➤ Tìm hiểu khóa huấn luyện tại: https://actionclub.actioncoachcbd.com/
 
 
Khóa huấn luyện được dẫn dắt bởi các nhà huấn luyện ActionCOACH CBD Firm với kiến thức chuẩn quốc tế từ ActionCOACH Global – Thương hiệu Huấn luyện Doanh nghiệp hàng đầu thế giới – đã được ứng dụng tại 83 quốc gia trong 29 năm qua.
 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

[contact-form-7 id="4127" title="Đăng Ký Cho Doanh Nghiệp"]