Huấn luyện theo nhóm (Mentoring) là chương trình huấn luyện dành cho Chủ doanh nghiệp mới thành lập công ty, muốn xây dựng công ty bài bản và bán hàng hiệu quả trong đó mọi người được học hỏi lẫn nhau.

Huấn luyện theo NHÓM dành cho 5 – 7 người bao gồm Chủ doanh nghiệp.

ActionCOACH CBD Firm
CBD Building 90 – 92 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
Tel: 1800 8087 – Email: info@actioncoachcbd.com – Website: www.actioncoachcbd.com