“Nâng tầm Doanh Nghiệp nhanh chóng”

 

Huấn luyện chuyên sâu gói Step-up là chương trình huấn luyện chuyên sâu được thiết kế theo hình thức Coaching 1:1 dành cho Công ty có từ 2 – 3 người góp vốn và đang trực tiếp điều hành doanh nghiệp làm việc trực tiếp với nhà huấn luyện.

Đối tượng phù hợp với Huấn luyện chuyên sâu STEP-UP:

Doanh nghiệp góp vốn đã vận hành 3 đến 10 năm.

Quyền lợi khách hàng:

  • Số người tham gia huấn luyện: 01 người tham dự.
  • Thời gian huấn luyện: tuần 1, 3 hoặc tuần 2, 4 của tháng (90 phút/buổi).
  • Hình thức tham gia: Online hoặc Offline.
  • Ngoài giờ huấn luyện (Coaching), nếu có câu hỏi thắc mắc khách hàng sẽ được nhà huấn luyện (Business COACH) phản hồi sau 24h từ lúc nhận được câu hỏi (ngày làm việc).
  • Được tặng miễn phí bài test DISC.
  • Được tham dự chương trình huấn luyện Planning BootCamp của CBD Firm miễn phí phí đào tạo (Chỉ chia sẻ phí ăn uống, di chuyển, tài liệu…).  
  • Được tham gia các chương trình chăm sóc khách hàng của ActionCOACH CBD Firm, mỗi tháng/ngày.
  • Tham gia Cộng đồng addingZEROS để xây dựng nguồn cơ hội kinh doanh tự động, liên tục.
 
 

ĐĂNG KÝ ĐẶT LỊCH HẸN 1 GIỜ MIỄN PHÍ CÙNG NHÀ HUẤN LUYỆN