Chương trình Huấn luyện chuyên sâu START-UP

“Phát triển đột phá Doanh Nghiệp”   Huấn luyện chuyên sâu Start-up là chương trình dành cho CHỦ DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP CÔNG TY và muốn phát triển nhanh, bền vững và đảm bảo tồn tạo trên thương trường.   Đối tượng phù hợp với Huấn luyện chuyên sâu START-UP: Chủ doanh nghiệp là […]

Chương trình Huấn luyện chuyên sâu STEP-UP

“Nâng tầm Doanh Nghiệp nhanh chóng”   Huấn luyện chuyên sâu gói Step-up là chương trình huấn luyện chuyên sâu được thiết kế theo hình thức Coaching 1:1 dành cho Công ty có từ 2 – 3 người góp vốn và đang trực tiếp điều hành doanh nghiệp làm việc trực tiếp với nhà huấn […]

Chương trình Huấn luyện chuyên sâu POWER-UP

“Phát triển đột phá Doanh Nghiệp”   Huấn luyện chuyên sâu Power-up là chương trình dành cho CHỦ DOANH NGHIỆP & ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ mong muốn phát triển doanh nghiệp một cách bài bản, đầy đủ vị trí, phòng ban để nâng doanh nghiệp lên tầm cao mới mà vẫn đảm bảo gia tăng […]

Chương trình Huấn luyện chuyên sâu FREEDOM

“Tạo ra sự khác biệt đỉnh cao cho Doanh Nghiệp”   Huấn luyện chuyên sâu Freedom là chương trình dành riêng cho CHỦ DOANH NGHIỆP & CẤP QUẢN LÝ mong muốn chuyển giao công ty cho thế hệ kế tiếp, thoát khỏi việc vận hành doanh nghiệp, dành thời gian làm những việc họ yêu […]