SalesPRO – Kỹ năng Bán hàng cao cấp

SalesPRO là khoá huấn luyện kỹ năng bán hàng chuyên sâu cho Giám đốc kinh doanh, nhân viên bán hàng (những người thường xuyên mang lại doanh số cho công ty) được tổ chức bởi ActionCOACH CBD Firm. Mỗi khoá huấn luyện được tổ chức thành 2 ngày với rất nhiều hoạt động tương tác […]