• Franchise Satisfaction Awards:
  • Năm 2016: Top 35 Thương hiệu nhượng quyền hàng đầu thế giới do Franchise Direct bình chọn.
  • Năm 2010: Top 50 Thương hiệu nhượng quyền hàng đầu thế giới do Franchise Direct bình chọn.
  • Năm 2010: Đứng thứ 31/250 doanh nghiệp trong bảng xếp hạng FBR
 • Franchise of The Year Award in Ireland
 • Franchise Provider og The Year in Britain
 • Rising Start Award in Queensland 400 in Australia
 • Stevie International Business Awards:
  • Năm 2011: Công ty toàn diện nhất (Best Overall Company)
  • Năm 2007: Công ty Hoa Kỳ tốt nhất (Best U.S Company)
  • Năm 2006: Doanh nghiệp Quốc tế tốt nhất (Best International Business)