Là khóa Huấn luyện LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG năm 2018 DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP, chương trình diễn ra tại Khách sạn Mường Thanh Phú Quốc

NHỮNG LỢI ÍCH DƯỚI ĐÂY:

 • Chúng tôi giúp doanh nghiệp biết cách tăng lợi nhuận theo CẤP SỐ NHÂN
 • Chủ DN trải nghiệm “4 ways – 4 đòn bẩy và 5 ways – 5 cách tăng tối đa lợi nhuận cho doanh nghiệp” thông qua trò chơi
 • Chủ DN biết cách xây dựng hệ thống để vận hành DN hiệu quả
 • Xây dựng Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị văn hóa
 • Chủ DN và lãnh đạo phòng ban biết cách thiết lập MỤC TIÊU thành công
 • Biết cách xây dựng USP và chính sách cam kết
 • Chủ DN đầu tư hiệu quả, sinh lời bằng Marketing
 • Tạo cơ hội kết nối kinh doanh cho gần 200 chủ DN tham dự
 • Gala dành cho các DN tôn vinh nhân viên của mình
 • Chủ DN biết cách xây dựng hệ thống tạo ĐÒN BẨY để vận hành hiệu quả, tối đa lợi nhuận
 • 12 chìa khóa gắn kết đội ngũ giúp DN giảm 34% chi phí Nhân sự và tăng gấp 8 lần lợi nhuận
 • Loại bỏ những năng lượng tiêu cực, kích hoạt năng lượng tích cực để tạo nền tảng cho THÀNH CÔNG
 • Chủ DN sở hữu ngay kế hoạch chiến lược cho 52 tuần về: marketing, sales, system, nhân sự…
 • Chủ Doanh nghiệp vượt qua thách thức dễ dàng bằng những giá trị cơ bản và niềm tin bên trong
 • Quà tặng đặc biệt dành cho các chủ doanh nghiệp tham dự