WOMEN LEADERSHIP
DEVELOPMENT & ENGAGEMENT

6 hoặc 12 TUẦN

GẮN KẾT NHÂN VIÊN VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Những nghiên cứu về kinh tế cho thấy, phụ nữ luôn được ủng hộ đảm nhận những vị trí quản lý cấp cao trong doanh nghiệp. Sự hiện diện ngày càng gia tăng của phụ nữ ở các vị trí điều hành và lãnh đạo chủ chốt mang lại nhiều thành công về tài chính và tuổi thọ cho tổ chức, doanh nghiệp.

Chính vì thế, hãy tạo điều kiện cho những người phụ nữ tài năng được phát triển tư duy sáng tạo và nâng cao năng lực lãnh đạo thông qua chương trình huấn luyện Women Leadership Developmemnt & Engagement của Engage & Grow ngay hôm nay.

Chương trình huấn luyện Women Leadership Developmemnt & Engagement là gì?
Women Leadership Developmemnt & Engagement là chương trình huấn luyện dành riêng cho các nữ lãnh đạo hiện tại hoặc tiềm năng của doanh nghiệp từ 5 đến 12 người. Chương trình được triển khai 2 tuần/1 lần và huấn luyện liên tục trong vòng 6 hoặc 12 tuần. Chương trình nhằm tạo ra môi trường làm việc gắn kết thông qua việc trao quyền và phát triển kỹ năng lãnh đạo cho những người phụ nữ tài năng.

Dựa trên thành quả đã đạt được ở chương trình huấn luyện Red Belt, Women Leadership Developmemnt & Engagement tạo điều kiện cho những tư duy đổi mới và gia tăng sự gắn kết trong đội ngũ nhân viên. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh chóng và bền vững.
Chương trình có tác động đối với doanh nghiệp như thế nào?
Chương trình được thiết kế nhằm nâng cao năng lực hành vi lãnh đạo, đồng thời củng cố lộ trình phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp của những người phụ nữ tài năng.

Chương trình huấn luyện được thiết kế nhằm gia tăng sự gắn kết, khơi gợi nguồn cảm hứng, phát triển tư duy đổi mới, các thói quen và tác phong ứng xử của người tiếp nhận huấn luyện. Các buổi huấn luyện sẽ giúp doanh nghiệp:
[1] Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp toàn diện và thống nhất
[2] Tạo dựng mô hình phát triển ở mọi cấp độ
[3] Tăng cường sự gắn kết giữa nhân viên và khách hàng
[4] Gia tăng số lượng nhân viên trung thành
[5] Gia tăng năng suất và lợi nhuận cho doanh nghiệp nhanh chóng
[6] Cải thiện môi trường giao tiếp trong doanh nghiệp
[7] Điều chỉnh mối quan hệ giữa nhân viên và quản lý.

Chương trình được triển khai như thế nào?
Women Leadership Developmemnt & Engagement là chương trình huấn luyện dành riêng cho các nữ lãnh đạo hiện tại hoặc tiềm năng của doanh nghiệp từ 5 đến 12 người. Chương trình được triển khai 2 tuần/1 lần và huấn luyện liên tục trong vòng 6 hoặc 12 tuần. Các thành viên trong nhóm sẽ được chuyển tiếp thông qua nhiều giai đoạn để phát triển sự đoàn kết, phát triển tư duy lãnh đạo và điều chỉnh phong cách ứng xử phù hợp với đội nhóm.

Chương trình huấn luyện có thể được thực hiện tại nội bộ doanh nghiệp hoặc thông qua video, triển khai cụ thể thông qua 12 bước sau:

Chương trình có những điểm gì khác biệt?
Chương trình Women Leadership Developmemnt & Engagement dành cho những doanh nghiệp sẵn sàng phát triển khả năng lãnh đạo của các nữ cán bộ quản lý và nữ nhân viên. Hoặc các tổ chức tích cực ủng hộ quyền bình đẳng giới và mong muốn thúc đẩy sự phát triển của các nhà lãnh đạo nữ trong tương lai.

Ngoài việc phát triển các nữ lãnh đạo, Women Leadership Developmemnt & Engagement còn có các ưu điểm so với các chương trình khác như:
[1] Phát triển kỹ năng lãnh đạo ở mọi cấp độ của tổ chức, doanh nghiệp
[2] Công khai trách nhiệm của từng cá nhân để thực hiện mục tiêu chung của tập thể đã được thống nhất
[3] Có phương pháp đo lường rõ ràng để phản ánh tỷ lệ tăng trưởng và lợi tức đầu tư (ROI) vào hoạt động đào tạo nhân viên
[4] Được 99.5% các thành viên từng tham dự huấn luyện đánh giá cao và sẵn sàng giới thiệu cho người khác
[5] Được thiết kế dựa trên những thành quả nghiên cứu về thần kinh não bộ của con người trong suốt 9 năm qua
Hãy tạo điều kiện để các nữ lãnh đạo hiện tại hoặc triển vọng trong doanh nghiệp của bạn được tham dự chương trình huấn luyện Engagement & Leadership Women. Qua đó, nhằm khuyến khích tư duy đổi mới và sáng tạo của nữ giới, tạo ra môi trường làm việc gắn kết và xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững nhằm tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ.

ActionCOACH CBD Firm
Lầu 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
Tel: 08.7300 9300 – Email: info@actioncoachcbd.com – Website: www.actioncoachcbd.com