CREATE | CONNECT | REWARD
10

GẮN KẾT NHÂN VIÊN VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Sự hài lòng và gắn kết của nhân viên là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Những nhân viên không hài lòng và gắn kết với doanh nghiệp sẽ không sẵn sàng cống hiến, kém sáng tạo và mang lại hiệu quả công việc thấp. Tệ hơn nữa, họ sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến nhân viên khác, đồng thời là tác nhân gây mất tiềm tin của đối tác và khách hàng đối với doanh nghiệp.

Những hiểu biết về mức độ hài lòng và gắn kết của nhân viên sẽ giúp chủ doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh chính sách quản trị nhân sự. Hãy để đội ngũ nhân sự của bạn tham dự chương trình huấn luyện Creat | Connect | Reward để gia tăng mức độ gắn kết, cải thiện sự hợp tác đội nhóm và tăng cường khả năng sáng tạo.
Chương trình huấn luyện Create | Connect | Reward là gì?
Create | Connect | Reward là chương trình huấn luyện dành cho đội ngũ nhân viên từ 25 đến 125 người được triển khai trong vòng 10 tuần tại doanh nghiệp. Chương trình có tác động mạnh mẽ đến việc gia tăng mức độ gắn kết của nhân viên, tăng cường hợp tác đội nhóm, đào tạo và phát triển những lãnh đạo triển vọng.

Creat | Connect | Reward là chương trình huấn luyện mang tính thực hành tập trung vào việc phát triển đội ngũ và gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp được chứng minh hiệu quả tại 77 quốc gia trên toàn thế giới.
Tác động của các chương trình đến doanh nghiệp
Chương trình hoàn toàn mang tính thực hành nhằm huấn luyện và phát triển một đội ngũ nhân viên sáng tạo, gắn kết và có tinh thần hợp tác đội nhóm cao cho doanh nghiệp. Chương trình huấn luyện mang đến những tác động tích cực giúp doanh nghiệp của bạn:
[1] Khám phá và phát triển tư duy sáng tạo của nhân viên
[2] Giúp nhân viên phát triển trí tuệ cảm xúc (Enmotinal Intelligence)
[3] Gia tăng sự hài lòng và mức độ gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp
[4] Xây dựng các mối quan hệ đồng nghiệp, hợp tác đội nhóm bền vững
[5] Chấm dứt tình trạng lây lan tâm lý tiêu cực trong đội ngũ
[6] Giúp nhân viên chú trọng đến tập thể và tăng cường ý thức trách nhiệm với cộng đồng xã hội
[7] Tạo ra đội ngũ khách hàng trung thành cho doanh nghiệp

Chương trình được triển khai như thế nào?
Chương trình huấn luyện dành cho đội ngũ nhân viên từ 25 đến 125 người được triển khai trong vòng 10 tuần ngay tại doanh nghiệp. Các chuyên gia huấn luyện của Engage & Grow sẽ hướng dẫn và triển khai nội dung huấn luyện lần lượt theo từng cấp độ cụ thể như sau:

Chương trình có điểm gì khác biệt so với các chương trình đào tạo nhân sự truyền thống?
Theo thống kê của Viện Kiểm toán lớn nhất thế giới Deloite: “Những chương trình đào tạo nhân sự và nghệ thuật lãnh đạo truyền thống đã lỗi thời và không còn mang lại hiệu quả”. Hiện tại, “huấn luyện” là phương pháp mới mang lại hiệu quả nhanh chóng và bền vững hơn.

Chương trình huấn luyện Creat | Connect | Reward chủ yếu tập trung vào việc phát triển đội ngũ và gia tăng lợi nhuận, hoàn toàn thực hành và không sử dụng giấy bút. Khác với các chương trình đào tạo nhân sự và lãnh đạo truyền thống, chương trình có những ưu điểm nổi bật sau:
[1] Phát triển kỹ năng lãnh đạo ở mọi cấp độ của tổ chức, doanh nghiệp
[2] Công khai trách nhiệm của từng cá nhân để thực hiện mục tiêu chung của tập thể đã được thống nhất
[3] Có phương pháp đo lường rõ ràng để phản ánh tỷ lệ tăng trưởng và lợi tức đầu tư (ROI) vào hoạt động đào tạo nhân viên
[4] Được 99.5% các thành viên từng tham dự huấn luyện đánh giá cao và sẵn sàng giới thiệu cho người khác
[5] Được thiết kế dựa trên những thành quả nghiên cứu về thần kinh não bộ của con người trong suốt 9 năm qua
Hãy tạo điều kiện để đội ngũ nhân viên của bạn trải nghiệm Chương trình huấn luyện The Creat | Connect | Reward nhằm gia tăng mức độ gắn kết, nâng cao tinh thần ý thức tập thể, khám phá và phát triển tư duy sáng tạo. Qua đó, thực hiện mục tiêu gia tăng lợi nhuận và xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.

ActionCOACH CBD Firm
Lầu 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
Tel: 08.7300 9300 – Email: info@actioncoachcbd.com – Website: www.actioncoachcbd.com