Đội Ngũ Nhà Huấn Luyện

ANNA NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG

TAMY LÊ THỊ NGỌC THẢO

DAVID TRẦN XUÂN HÒA

NEO NGUYỄN ĐÌNH BẢO

KAYSON NGUYỄN TIẾN QUANG

MARTIN NGUYỄN HẢI ĐĂNG

THEO VŨ BÁ THẾ

TONY THÁI SƠN

RITA TÔ QUÝ NGỌC CHÂU

LEO VÕ THÁI LÂM

KAKA LÊ NGỌC ĐĂNG

JACK DU QUỐC TIÊN

JOSEPH NGUYỄN NGỌC KHANG

AHA TRẦN ÁNH NHẬT HƯỞNG

EMMY LÊ THỊ HẢI

JOLIE NGUYỄN HỒNG NHẬT LÝ

VOVA LÊ VIỆT CHUẨN