Huấn luyện chuyên sâu gói Start-up

Đây là chương trình huấn luyện chuyên sâu được thiết kế theo hình thức Coaching 1:1 (1 Chủ doanh nghiệp – 1 COACH). Đối tượng phù hợp với chương trình START – UP:  + Chủ doanh nghiệp là người bỏ vốn, đang điều hành doanh nghiệp, đã thành lập công ty và đã vận hành […]

Huấn luyện chuyên sâu gói Step-up

Đây là chương trình huấn luyện chuyên sâu được thiết kế theo hình thức Coaching 1:1 dành cho Công ty có từ 2 – 3 người góp vốn và đang trực tiếp điều hành doanh nghiệp làm việc trực tiếp với nhà huấn luyện. Đối tượng phù hợp với chương trình STEP – UP: + […]

Huấn luyện chuyên sâu gói Power-up

Đây là chương trình huấn luyện chuyên sâu được thiết kế dành cho chủ Doanh nghiệp đang điều hành doanh nghiệp của mình và đội ngũ từ 2 – 4 người (các nhân sự đang chịu trách nhiệm về các mảng kinh doanh, marketing, tài chính, nhân sự hoặc vận hành doanh nghiệp). Đối tượng […]

Huấn luyện chuyên sâu gói Freedom

Đây là chương trình huấn luyện chuyên sâu được thiết kế dành cho những chủ doanh nghiệp mong muốn chuyển giao công ty cho thế hệ kế tiếp, thoát khỏi việc vận hành doanh nghiệp, dành thời gian làm những việc họ yêu thích hoặc nhân bản doanh nghiệp mà doanh nghiệp vẫn vận hành […]