CEO In Action (CIA)

CEO In Action (CIA) là khóa huấn luyện ĐẶC BIỆT dành cho các Chủ Doanh nghiệp, các Doanh nghiệp Start-Up (1 năm trở lên) mong muốn học hỏi quy trình, mô hình cũng như công thức xây dựng & phát triển Doanh nghiệp. Chương trình diễn ra 09 tuần với 01 HỘI THẢO VÀ 8 […]