7 cam kết từ ActionCOACH

1. Chúng tôi cam kết mang lại kết quả xứng đáng với “Giá trị đầu tư” mà bạn bỏ ra trong 17 tuần được ActionCOACH huấn luyện. Nếu không bạn sẽ được huấn luyện MIỄN PHÍ cho đến khi hài lòng và nhận thấy kết quả thật sự.

Những chương trình huấn luyện của chúng tôi đã được kiểm nghiệm và chứng minh trên toàn thế giới. Vì vậy, khi thuê một nhà huấn luyện ActionCOACH, bạn sẽ gặt hái được kết quả, dù ở bất kỳ khía cạnh nào. Chẳng hạn, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian hơn, kiến tạo đội ngũ nhân lực giỏi hơn hay kiếm được nhiều tiền hơn, … Nếu bạn thật sự đã nỗ lực hết sức để thực hiện các nhiệm vụ được giao; tham dự toàn bộ khóa huấn luyện; tham gia vào những sự kiện, hội thảo; thực hiện toàn bộ các cam kết và nộp bài tập đúng hạn … mà vẫn chưa hài lòng thì chúng tôi sẽ huấn luyện MIỄN PHÍ đến khi bạn không còn gì để hỏi!

2. Chúng tôi cam kết luôn nói sự thật về bạn và doanh nghiệp của bạn cho dù điều đó khó nghe thế nào hoặc khó chấp nhận ra sao? Điều này sẽ dẫn đến những thay đổi mà bạn cần phải thực hiện.

Khi thuê một nhà huấn luyện ActionCOACH, bạn sẽ có một “người bạn khó tính”, một người định hướng riêng cho chính bạn và doanh nghiệp những điều cần thực hiện để thành công. Bạn phải chịu trách nhiệm cho những gì bạn cam kết. Bạn sẽ thực hiện và doanh nghiệp của bạn sẽ được thúc đẩy để đạt được kết quả mà bạn thực sự mong muốn trong kinh doanh.

3. Chúng tôi cam kết với bạn một chương trình “tái đào tạo doanh nghiệp” sẽ chỉ ra cho bạn thấy cách doanh nghiệp bạn đang vận hành và lộ trình để phát triển doanh nghiệp thành công. Đồng thời, ActionCoach sẽ chỉ ra cách thức để bạn ứng dụng kiến thức mới vào bất kỳ tình huống kinh doanh nào.

Nhà huấn luyện ActionCOACH sẽ hướng dẫn bạn tiếp cận với những chiến lược đã được thiết lập và những hệ thống đã được kiểm chứng, để đưa ra cho bạn một chương trình “tái đào tạo doanh nghiệp” phù hợp. Điều này giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn, kiến tạo đội ngũ giỏi hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn không chỉ có khả năng khai thác tiềm năng phát triển doanh nghiệp mà còn là “người thuyền trưởng” được trang bị đầy đủ “bản đồ” và “giấy phép” để chỉ huy, chèo lái con thuyền kinh doanh tới bất cứ nơi đâu và ActionCOACH luôn đồng hành với bạn.

4. Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối.

Mối quan hệ hợp tác của chúng ta dựa trên sự tin tưởng, thấu hiểu và ý thức bảo mật bản quyền các chiến lược huấn luyện của chúng tôi cũng như thông tin và tính đặc thù của doanh nghiệp bạn. Vì vậy, ActionCOACH cam kết sự hợp tác kinh doanh với bạn hoàn toàn được bảo mật.

5. Chúng tôi cam kết tiếp cận doanh nghiệp bạn dựa trên phương diện cá nhân.

ActionCOACH xem bạn và doanh nghiệp của bạn là duy nhất. Vì bạn đã tin tưởng vào kinh nghiệm làm việc của chúng tôi với tất cả loại hình doanh nghiệp. Do đó, tin chắc rằng bạn đã hiểu rõ tính chất của các chương trình mà chúng tôi đề xuất và những mong đợi của bạn sẽ được triển khai theo đúng kết quả đã dự đoán trước.

6. Chúng tôi cam kết đem đến một hệ thống đã được chứng minh và những phương pháp đã được thiết lập để gia tăng lợi nhuận theo cấp số nhân cho doanh nghiệp của bạn. Bạn cần truy cập vào hệ thống độc quyền của chúng tôi để tham khảo về chiến lược, hệ thống, chương trình và dịch vụ huấn luyện.

Bạn sẽ được biết về hàng ngàn phương cách đã được hệ thống hóa để xây dựng thành công doanh nghiệp và có quyền truy cập để tiếp cận hơn 3500 chiến lược và chiến thuật độc quyền của chúng tôi.

7. Chúng tôi cam kết chia sẻ định nghĩa của ActionCOACH về doanh nghiệp thành công và cách thức để xây dựng doanh nghiệp có tính thương mại, sinh lời và tự vận hành tốt mà không cần đến sự hiện diện của bạn.

Ngay cả khi bạn là một người chủ yêu thích làm việc cả ngày tại doanh nghiệp thì ActionCOACH vẫn sẽ chỉ cho bạn thấy cách thức để quản lý tốt doanh nghiệp dù bạn có hiện diện ở đó thường nhật hay không. Chưa nói đến những mục tiêu tuyệt đỉnh của bạn, bạn sẽ học được những chiến lược, hệ thống và lợi ích từ cách ActionCOACH định nghĩa về sự thành công của doanh nghiệp.

The ActionCOACH Guarantee

1. We Guarantee to get results, and that you’ll be able to “Find our Fee” in your business within 17-weeks of ActionCOACH coaching your company … or your coaching is FREE. Our business coaching programs have been tested and proven all over the world, so when you hire an ActionCOACHbusiness coach, you WILL get results. Whether it is in terms of more time, a better team or more money … if you are making a good-faith effort and doing the required work assigned to you; you attend all coaching sessions and agreed-upon events and workshops and you complete all of your committed decisions and homework assignments on agreed-upon dates … and you are STILL not satisfied or seeing results by the 17th week, we will coach you FREE until you do … no questions asked!

2. We Guarantee to tell the truth about you and your business… no matter how uncomfortable it may be, or how hard it is to share with you the realities of your business and the changes you need to make. When you hire an ActionCOACH business coach, you will have the “unreasonable friend” and personal business mentor you and your business need to succeed. You will be held accountable for everything you say you will do, and your business will get the push it needs so you can get the results you really want in your business.

3. We Guarantee you a “business re-education” about how your business really works and how to successfully grow your company… as well as how to apply your new education and knowledge to any business situation. Your ActionCOACH business coach will guide you with proven systems and strategies designed to give you a “business re-education” that will allow you to profit in terms of more time, better team and more money. Not only will you be able to unlock the true growth potential of your company, you’ll be in the “driver’s seat” of your own business, equipped with a “map” and a “license” to take it and drive it wherever you want to go, with your ActionCOACH business coach by your side.

4. We Guarantee complete confidentiality… Our working relationship will involve a level of trust and understanding about the proprietary nature of our coaching strategies and the proprietary aspects of the numbers and nature of your business. Because of this, we guarantee a confidential business relationship with you during the course of our work together.

5. We Guarantee a personalized approach to coaching your business… You and your business are unique. Because you are relying on our experience in working with businesses of all kinds, you can be assured you will have a clear understanding of the nature of any program we recommend, and that your expectations will be properly managed as to anticipated outcomes and results. Only this way will ourActionCOACH business coaches get the most out of you and your business.

6. We Guarantee a proven system and methodology that is designed to multiply profits in your business and achieve growth, with complete access to our proprietary system of business coaching strategies, systems, programs and services… Not only will you be shown a number of systemised ways to successfully build your business, you will also have complete and exclusive access to more than 3,500 strategies and tactics that make up our entire proprietary business coaching system.

7. We Guarantee to show you how ActionCOACH defines business success, and how to build a commercial, profitable enterprise that works without you. Even if you are an owner who loves business and who loves working “in” your business every day, Your ActionCOACH business coach will show you how to build a company you can work “on” whether you show up every day or not. Regardless of your ultimate goals, you will learn the strategies, systems and advantages of the ActionCOACHdefinition of a successful business.