Huấn luyện chuyên sâu

1. Huấn luyện chuyên sâu Freedom

Huấn luyện chuyên sâu Freedom là chương trình dành cho Chủ Doanh nghiệp và cấp Quản lý của họ muốn Doanh nghiệp của họ phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo lợi nhuận cho Chủ Doanh nghiệp và chính bản thân cấp Quản lý.

Huấn luyện chuyên sâu Freedom dành cho doanh nghiệp đã có trên 10 năm kinh nghiệm phát triển.

Huấn luyện chuyên sâu Freedom dành cho những chủ doanh nghiệp mong muốn chuyển giao công ty cho thế hệ kế tiếp, thoát khỏi việc vận hành doanh nghiệp của mình, thay vào đó là dành thời gian làm những việc họ yêu thích hoặc nhân bản doanh nghiệp mà doanh nghiệp vẫn vận hành hiệu quả đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Trở thành Khách hàng Freedom sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

o Được tham gia huấn luyện hàng tuần với số lượng tham gia tùy theo số lượng nhân sự theo thỏa thuận, theo hình thức gặp mặt hoặc gọi điện thoại;
o Được liên hệ với nhà Huấn luyện và nhận được phản hồi trong ngày làm việc;
o Được hưởng dịch vụ phân tích doanh nghiệp khi nào cần;
o Tham dự chương trình huấn luyện Planning BootCamp (3 tháng/lần) miễn phí tham dự, chỉ đóng phí di chuyển, ăn ở;
o Được tham dự miễn phí hội thảo của ActionCOACH;
o Được tặng bài test DISC với số bài test tương đương số người tham gia huấn luyện;
o Được đào tạo miễn phí đội ngũ doanh nghiệp 1 ngày/quý tại doanh nghiệp;
o Được học lại các khóa Đào tạo Chủ Doanh nghiệp của ActionCOACH CBD Firm.

Thời lượng: thỏa thuận theo hợp đồng.

Khoản đầu tư: 59 triệu VNĐtrở lên/tháng (chưa bao gồm thuế VAT 10%).

2. Huấn luyện chuyên sâu Power-up

Huấn luyện chuyên sâu Power-up là chương trình dành cho Chủ doanh nghiệp và nhân sự chủ chốt của họ muốn phát triển doanh nghiệp bài bản, đầy đủ phòng ban, vị trí để nâng doanh nghiệp lên tầm cao mới và vẫn đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Huấn luyện chuyên sâu Power-up dành cho doanh nghiệp đã có trên 5 năm hoạt động, đã có Nhân sự chuyên trách Kinh doanh, Marketing, Tài chính, Nhân sự và Vận hành

Huấn luyện chuyên sâu Power-up dành cho các Chủ doanh nghiệp mong muốn chuẩn hóa/tối ưu hóa để tăng tỉ suất lợi nhuận và tìm được Tổng Giám đốc điều hành để bàn giao công ty cho họ.

Trở thành Khách hàng Power-up sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

o Được tham gia Huấn luyện hàng tuần với số người tham dự từ 2 – 4 người theo thảo thuận, theo hình thức gặp mặt hoặc gọi điện thoại;
o Được liên hệ với nhà Huấn luyện và nhận được phản hồi trong ngày làm việc;
o Được hưởng dịch vụ phân tích doanh nghiệp khi nào cần;
o Tham dự chương trình huấn luyện Planning BootCamp (3 tháng/lần) miễn phí tham dự, chỉ đóng phí di chuyển, ăn ở;
o Được tham dự miễn phí hội thảo của ActionCOACH;
o Được tặng bài test DISC với số bài test tương đương số người tham gia huấn luyện;
o Được học lại các khóa Đào tạo Chủ Doanh nghiệp của ActionCOACH CBD Firm.

Thời lượng: 6 giờ/tháng (1,5 giờ/tuần).

Khoản đầu tư: 49 triệu VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế VAT 10%).

3. Huấn luyện chuyên sâu Step-up

Huấn luyện chuyên sâu Step-up là chương trình dành cho công ty có từ 2 hoặc 3 người góp vốn muốn xây dựng doanh nghiệp bài bản và phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo lợi nhuận để phát triển doanh nghiệp.

Huấn luyện chuyên sâu Step-up dành cho các doanh nghiệp hoạt động trên 3 năm và đã tiến đến điểm hòa vốn hoặc sinh lời.

Trở thành Khách hàng Step-up sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

o Được tham gia Huấn luyện hàng tuần với số người tham gia là 2 hoặc 3 theo hình thức gặp mặt hoặc gọi điện thoại;
o Được liên hệ với nhà Huấn luyện và nhận được phản hồi trong ngày làm việc;
o Được hưởng dịch vụ phân tích doanh nghiệp khi nào cần;
o Tham dự chương trình huấn luyện Planning BootCamp (3 tháng/lần) miễn phí tham dự, chỉ đóng phí di chuyển, ăn ở;
o Được tặng bài test DISC với số bài test tương đương số người tham gia huấn luyện;
o Được học lại các khóa Đào tạo Chủ Doanh nghiệp của ActionCOACH CBD Firm.

Thời lượng: 3 giờ/tháng (1,5 giờ/2tuần).

Khoản đầu tư: 29 triệu VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế VAT 10%).

4. Huấn luyện chuyên sâu Start-up

Huấn luyện chuyên sâu Start-up là chương trình dành cho Chủ doanh nghiệp mới thành lập công ty và muốn doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo tồn tại trên thương trường.

Huấn luyện chuyên sâu Start-up dành cho chủ Doanh nghiệp đã và đang thành lập doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp đang là người mang lại doanh thu chính cho công ty.

Trở thành Khách hàng Start-up sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

o Được tham gia Huấn luyện với số người tham gia là 1 người theo hình thức gặp mặt hoặc gọi điện thoại;
o Được liên hệ với nhà Huấn luyện và nhận được phản hồi trong ngày làm việc;
o Tham dự chương trình huấn luyện Planning BootCamp (3 tháng/lần) miễn phí tham dự, chỉ đóng phí di chuyển, ăn ở;
o Được tặng 1 bài test DISC;
o Được học lại các khóa Đào tạo Chủ Doanh nghiệp của ActionCOACH CBD Firm.

Thời lượng: 2 giờ/tháng (1 giờ/2tuần).

Khoản đầu tư: 19 triệu VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế VAT 10%).

Huấn luyện chuyên sâu

Bài liên quan

90-92 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh | GPĐKKD số 0314174409