(Tiếng Việt) Từ cô bé nghèo đến CEO hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển

90-92 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh | GPĐKKD số 0314174409