(Tiếng Việt) Tôi có nên bỏ việc để theo đuổi ý tưởng khởi nghiệp của mình?

90-92 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh | GPĐKKD số 0314174409