(Tiếng Việt) TheO Vũ Bá Thế

Business Coach, Engage & Grow Coach

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) TheO Vũ Bá Thế
(Tiếng Việt) “Lấy thành công của người khác làm thước đo giá trị cho chính mình” là tầm nhìn cá nhân của tôi. Để làm được điều đó, tôi không ngừng phát triển bản thân để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Đâu đó bạn bè thấy tôi dễ thương, nhưng thực sự tôi rất nghiêm khắc trong công việc huấn luyện của mình để đảm bảo người làm việc với tôi đi đúng hướng và không bao giờ được phép bỏ cuộc để đạt được mục tiêu. Tôi đề cao sự chính trực; chịu trách nhiệm và luôn vui vẻ trong công việc. Đặc biệt, đối với tôi tốt thôi hãy còn chưa đủ, chúng ta phải thật sự xuất sắc!  
(Tiếng Việt) THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Họ tên: TheO Vũ Bá Thế
  • Email: theovu@actioncoach.com
  • Di động: +84-989165465
 

8 reasons to hire a COACH

Having a Business Coach isn't a luxury you don't need, it is a necessity your business must have.

A Coach will listen

Coach will listen

A Coach will help you develop long-term plans that will allow your business to function more efficiently and make more profit.

Coach will help you develop long-term plans

Coach will be your marketing manager.

ActionCOACH là nhà quản lý

A Coach will give you small pointers based on years of experience.

Coach will give you small pointers

A Coach will tell it like it is.

Coach will tell it like it is.

A Coach can help you see the forest for the trees

Coach can help you see the forest

A Coach will make you run more laps while making each round easier and more efficient.

Coach will make you run more laps

A coach will make you focus on the game and your long-term strategies.

Coach make you focus

Arrange a meeting