(Tiếng Việt) Richard Hoàng Văn Tình

Business Coach

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Richard Hoàng Văn Tình
(Tiếng Việt)

Chuyên gia tài chính

Là một người hoạt động trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp lâu năm, tôi đã có dịp làm việc với hơn 700 chủ doanh nghiệp để giúp họ cải thiện vấn đề tài chính trong doanh nghiệp. Với công việc được lặp đi lặp lại nhiều năm với các loại hình doanh nghiệp mà tôi từng gặp, đã cho tôi trải nghiệm và sự nhạy bén trong việc giúp chủ doanh nghiệp ra quyết định nhanh để cải thiện sức khoẻ tài chính cho doanh nghiệp. Giờ đây tôi kết hợp thêm công cụ đầy sức mạnh của hệ thống Actioncoach để giúp cho doanh nghiệp sử dụng dòng tiền hiệu quả trong việc tối ưu hoá mọi nguồn lực đầu tư vào các nhóm đòn bẩy trong doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển vượt bậc tiến đến một doanh nghiệp thành công vận hành tự động nhanh hơn.

Chuyên gia huấn luyện DISC & Motivator

DISC & Motivator là công cụ kiểm tra tính cách hành vi của mỗi người mà đã được thế giới nghiên cứu, ứng dụng trong việc phát triển thế mạnh nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ, huấn luyện nhân sự, xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Tôi may mắn được nhà sáng lập DISC & Motivator huấn luyện đào tạo và cấp chứng chỉ huấn luyện quốc tế, do vậy đây là công cụ hỗ trợ đắc lực cho tôi trong nghề huấn luyện của mình.

Thông qua việc ứng dụng DISC & Motivator tôi đã giúp chủ doanh nghiệp và nhân sự trong công ty của họ nhận diện rõ tính cách hành vi mỗi người để họ phát huy thế mạnh của mỗi người và bù đắp vào điểm yếu của người khác nhằm tạo thành một đội ngũ vững mạnh không thể thiêu nhau.

(Tiếng Việt)

Thông tin thêm về tôi:

8 reasons to hire a COACH

Having a Business Coach isn't a luxury you don't need, it is a necessity your business must have.

A Coach will listen

Coach will listen

A Coach will help you develop long-term plans that will allow your business to function more efficiently and make more profit.

Coach will help you develop long-term plans

Coach will be your marketing manager.

ActionCOACH là nhà quản lý

A Coach will give you small pointers based on years of experience.

Coach will give you small pointers

A Coach will tell it like it is.

Coach will tell it like it is.

A Coach can help you see the forest for the trees

Coach can help you see the forest

A Coach will make you run more laps while making each round easier and more efficient.

Coach will make you run more laps

A coach will make you focus on the game and your long-term strategies.

Coach make you focus

Arrange a meeting