(Tiếng Việt) Leo Võ Thái Lâm (Top 12)

Business Coach

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Leo Võ Thái Lâm (Top 12)
(Tiếng Việt)

BẠN CÓ PHÙ HỢP VỚI CÁCH HUẤN LUYỆN CỦA TÔI?

 • Kết quả: Là nhà Huấn luyện doanh nghiệp, tôi tập trung vào hiệu quả, Thành công của tôi được đo lường bởi thành công của bạn.
 • Niềm tin: Tôi tạo dựng niềm tin với khách hàng bằng sự chính trực và luôn cố gắng phát huy niềm tin đó qua việc tuân thủ những điều tôi đề ra.
 • Giá trị: Tôi tăng thêm giá trị cho khách hàng của mình thông qua tầm nhìn, sự đổi mới, sự chân thành và thẳng thắn… Dù đôi khi đó là những sự thật khó nghe nhất.
 • Kiến thức: Tôi học hỏi, chia sẻ, cố vấn, giảng dạy, lắng nghe, đặt câu hỏi, giao tiếp tạo động lực và tạo cảm hứng cho khách hang của tôi.
 • Kinh nghiệm: Tôi học hỏi từ những điều tốt nhất để trở nên tốt nhất. Với kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, tôi tin rằng bản thân mình sẽ giúp doanh nghiệp bạn tìm ra những giải pháp lâu dài và hiệu quả.
(Tiếng Việt)
 • Cam kết: Tôi cam kết tập trung 100% vào các mục tiêu của bạn và hỗ trả lời tất cả các câu hỏi và băn khoăn của bạn. bất cứ khi nào bạn cần.
 • Hành động: Kiến thức sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu hành động; tôi tập trung vào việc triển khai, thực thi công việc một cách hiệu quả và cũng sẽ huấn luyện khách hàng đạt được những thành quả đó.

ĐIỂM MẠNH CỦA TÔI LÀ GÌ?

 • 11 năm trong lĩnh vực Marketing và Sales
 • 10 năm trong lĩnh vực công nghệ và cách tận dụng đòn bẩy trong kinh doanh
 • Thành viên của AMA (American Marketing Association)
 • Nhà huấn luyện doanh nghiệp, nhà đào tạo và cố vấn
 • Diễn giả cho chương trình Phát triển Cá nhân và Doanh nghiệp.

8 reasons to hire a COACH

Having a Business Coach isn't a luxury you don't need, it is a necessity your business must have.

A Coach will listen

Coach will listen

A Coach will help you develop long-term plans that will allow your business to function more efficiently and make more profit.

Coach will help you develop long-term plans

Coach will be your marketing manager.

ActionCOACH là nhà quản lý

A Coach will give you small pointers based on years of experience.

Coach will give you small pointers

A Coach will tell it like it is.

Coach will tell it like it is.

A Coach can help you see the forest for the trees

Coach can help you see the forest

A Coach will make you run more laps while making each round easier and more efficient.

Coach will make you run more laps

A coach will make you focus on the game and your long-term strategies.

Coach make you focus

Coaching philosophy

(Tiếng Việt) Tôi có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của việc Giáo dục và Tái đào tạo. Với tôi, giáo dục không chỉ dừng lại ở việc lĩnh hội kiến thức, mà còn là bệ phóng để mỗi cá nhân có thể phát triển toàn diện, đồng thời “ giáo dục là vũ khí mạnh nhất có thể dung để thay đổi thế giới ”.

Arrange a meeting