(Tiếng Việt) Jack Du Quốc Tiên (Huấn luyện Coach CBD Firm)

Business Coach

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Jack Du Quốc Tiên (Huấn luyện Coach CBD Firm)
(Tiếng Việt)

Chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn tái cấu trúc và xây dựng hệ thống quy trình

Nhà Huấn luyện Du Quốc Tiên là một chuyên gia tư vấn tái cấu trúc, xây dựng quy trình và hệ thống cho nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vừa và lớn tại Việt Nam. Anh hiện là giám đốc điều hành công ty TNHH Smartviet, một thương hiệu uy tín và tiên phong cung cấp các giải pháp tái cấu trúc và hệ thống hóa doanh nghiệp hiệu quả, thông minh và linh hoạt nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng, phù hợp với tiến trình phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam.

  • Huấn luyện và chuẩn hóa kiến thức để doanh nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững.
(Tiếng Việt)
  • Đến năm 2020, trở thành một trong 05 nhà huấn luyện doanh nghiệp (DN) được yêu thích nhất trong khu vực.
  • Tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận cho DN.
  • Giúp doanh nhân VN phát triển DN.
  • Đóng góp nhiều hơn vì một đất nước VN văn minh và phát triển.
  • Đến tháng 10/2016, nội địa hóa các công cụ của ActionCOACH phù hợp với 60% DNVN.
  • Đến năm 2018, góp sức cùng đội ngũ ActionCOACH Asia đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực đạt chuẩn phục vụ cho nhu cầu của DNVN.

8 reasons to hire a COACH

Having a Business Coach isn't a luxury you don't need, it is a necessity your business must have.

A Coach will listen

Coach will listen

A Coach will help you develop long-term plans that will allow your business to function more efficiently and make more profit.

Coach will help you develop long-term plans

Coach will be your marketing manager.

ActionCOACH là nhà quản lý

A Coach will give you small pointers based on years of experience.

Coach will give you small pointers

A Coach will tell it like it is.

Coach will tell it like it is.

A Coach can help you see the forest for the trees

Coach can help you see the forest

A Coach will make you run more laps while making each round easier and more efficient.

Coach will make you run more laps

A coach will make you focus on the game and your long-term strategies.

Coach make you focus

Arrange a meeting