(Tiếng Việt) Danny Ngô Ngọc Danh

Business Coach

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Danny Ngô Ngọc Danh
(Tiếng Việt)

Có nhiều nguyên nhân, nhưng điều tôi trăn trở nhất đó là TƯ DUY của người Việt.

Làm sao để giúp người Việt thay đổi tư duy? Làm sao để giúp nhiều người hơn thay đổi số phận nhanh hơn tôi, ít trả giá hơn tôi?

Một người thầy của tôi dạy tôi rằng: “Người thông minh nhìn sai lầm của người khác để tránh. Còn người cao minh nhìn thành công của người khác mà học để được thành công sớm hơn”.

Tôi phải tự mình mày mò, trả giá mới tìm thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm. Vậy tại sao tôi không chia sẻ những gì mình đã học được cho nhiều người, để mọi người tìm thấy ánh sáng của mình nhanh hơn?

Từ suy nghĩ đó, tôi quyết định trở thành nhà đào tạo (trainer) kỹ năng làm việc, tư duy sáng tạo, phản biện… để giúp người lao động Việt làm việc chuyên nghiệp hơn, hiệu quả cao hơn.

Tôi tìm đến công cụ Lập trình ngôn ngữ nơ ron thần kinh (NLP), và trở thành người Việt Nam đầu tiên được Hiệp hội NLP Hoa Kỳ công nhận là thành viên.

Với công cụ NLP, tôi mong muốn giúp người Việt suy nghĩ vượt lên chính mình, vượt qua giới hạn bản thân.

Sau gần 10 năm đào tạo, tôi nhiều lần nhận được nhiều phản hồi rằng: “Em muốn thay đổi, áp dụng cái mới, nhưng sếp em / chủ em không chịu”.

Thay đổi suy nghĩ của người đi làm đã khó, thay đổi suy nghĩ của giới chủ càng khó hơn.

Nhưng càng khó thì tôi càng thích, vì tôi tin mình sẽ tìm được giải pháp.

Ngày tôi gặp được ActionCOACH là ngày tôi tìm được giải pháp. ActionCOACH trên toàn cầu đã chứng minh tính hiệu quả trong việc giúp đỡ hàng chục ngàn doanh nghiệp ở hơn 70 quốc gia, trong 25 năm qua.

Tôi trở thành nhà huấn luyện doanh nghiệp của ActionCOACH. Với ActionCOACH, tôi có đầy đủ công cụ, phương pháp để giúp chủ doanh nghiệp thay đổi tư duy, cách làm theo kịp thời đại 4.0.

(Tiếng Việt)

8 reasons to hire a COACH

Having a Business Coach isn't a luxury you don't need, it is a necessity your business must have.

A Coach will listen

Coach will listen

A Coach will help you develop long-term plans that will allow your business to function more efficiently and make more profit.

Coach will help you develop long-term plans

Coach will be your marketing manager.

ActionCOACH là nhà quản lý

A Coach will give you small pointers based on years of experience.

Coach will give you small pointers

A Coach will tell it like it is.

Coach will tell it like it is.

A Coach can help you see the forest for the trees

Coach can help you see the forest

A Coach will make you run more laps while making each round easier and more efficient.

Coach will make you run more laps

A coach will make you focus on the game and your long-term strategies.

Coach make you focus

Arrange a meeting