(Tiếng Việt) Anna Nguyễn Thị Bích Hằng

Firm Owner

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Anna Nguyễn Thị Bích Hằng
(Tiếng Việt)

TẦM NHÌN CỦA TÔI

Tôi là người luôn đi tìm, phát hiện ra điểm mạnh của người khác, từ đó huấn luyện để người đó thành công. Nếu bạn có chung tầm nhìn với tôi, hãy liên lạc để tôi giúp bạn thành công!

SỨ MỆNH CỦA TÔI là giúp người khác thực hiện hóa ước mơ bằng hành động để thành công

GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA TÔI

  • Chính trực
  • Cam kết hai bên cùng có lợi
  • Cam kết về thời gian: đúng giờ và đúng tiến độ
  • Có tâm và có tầm
  • Đơn giản
(Tiếng Việt)

HÃY LIÊN HỆ VỚI TÔI NẾU BẠN ĐANG GẶP MỘT TRONG CÁC VẤN ĐỀ SAU:

  1. Bạn đang gặp khó khăng trong việc giao việc, đánh giá hiệu quả của Nhân viên
  2. Doanh nghiệp của bạn đang trong tình trạng “có tiền mặt mà không có lời”
  3. Doanh nghiệp của bạn đang trong tình trạng “có lời mà không có tiền mặt”
  4. Nếu bạn chưa xác định được ước mơ của bạn là gì mà bạn mong muốn trở thành người thành công trong cuộc sống, hãy liên lạc với tôi

TÔI LÀ NGƯỜI GIÚP BẠN GIỎI LÊN MỖI NGÀY!

why choose (Tiếng Việt) Anna Nguyễn Thị Bích Hằng

Arrange a meeting