Start-up

Xây dựng nền tảng doanh nghiệp vững chắc

Tầm nhìn của ActionCOACH

Tầm nhìn của chúng tôi là “Tạo ra một thế giới thịnh vượng thông qua hoạt động tái đào tạo doanh nghiệp.”

Chúng tôi huấn luyện đội ngũ nhân viên, khách hàng và những đối tác mà chúng tôi thấy phù hợp trong một môi trường học tập thoải mái và vui vẻ. Chúng tôi luôn chủ động hướng dẫn học viên là chủ doanh nghiệp trên toàn thế giới tiếp cận với các phương pháp marketing và phát triển doanh nghiệp bằng cách sử dụng file ghi âm, video, CD và thông qua workbooks, hội thảo hay seminar.

Với việc sử dụng các phương pháp đào tạo tiên tiến và hiệu quả nhất, các sản phẩm và dịch vụ của ActionCOACH đều hướng đến chất lượng cao nhất cho quý khách hàng nhằm thúc đẩy doanh thu, gia tăng lợi nhuận, xây dựng đội ngũ vững mạnh và đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới.

8 reasons to hire a COACH

Having a Business Coach isn't a luxury you don't need, it is a necessity your business must have.

A Coach will listen

A Coach will help you develop long-term plans that will allow your business to function more efficiently and make more profit.

Coach will be your marketing manager.

A Coach will give you small pointers based on years of experience.

A Coach will tell it like it is.

A Coach can help you see the forest for the trees

A Coach will make you run more laps while making each round easier and more efficient.

A coach will make you focus on the game and your long-term strategies.

Register