Đào tạo Chủ doanh nghiệp

ĐỘI NGŨ ACTIONCOACH CBD FIRM

(Tiếng Việt)
  • ActionCOACH là thương hiệu huấn luyện doanh nghiệp hàng đầu thế giới, được Brad Sugar thành lập năm 1993 tại Brisbane, Australia trong thời điểm khái niệm về huấn luyện doanh nghiệp còn khá lạ lẫm.
  • Kể từ khi nhượng quyền vào năm 1997, Sugars đã giúp khái niệm “huấn luyện doanh nghiệp” phát triển và phổ biến tới 1000 doanh nghiệp nhượng quyền hoạt động tại 73 quốc gia và vùng lãnh thổ.
  • Hàng tuần, ActionCOACH làm việc với hơn 15.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới, cung cấp cho họ những chiến lược thực tiễn giàu tính ứng dụng và mang lại hiệu quả nhanh chóng để phát triển và nâng tầm doanh nghiệp. Trong đó, quan trọng nhất là đạt được những giá trị vượt xa cả trí tưởng tượng và kỳ vọng của họ.

Đào tạo Chủ doanh nghiệp

(Tiếng Việt) Đào tạo Chủ doanh nghiệp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

8 reasons to hire a COACH

Having a Business Coach isn't a luxury you don't need, it is a necessity your business must have.

A Coach will listen

A Coach will help you develop long-term plans that will allow your business to function more efficiently and make more profit.

Coach will be your marketing manager.

A Coach will give you small pointers based on years of experience.

A Coach will tell it like it is.

A Coach can help you see the forest for the trees

A Coach will make you run more laps while making each round easier and more efficient.

A coach will make you focus on the game and your long-term strategies.